• גנים

שכר לימוד לגן ילדים

בעקבות חוק חינוך חינם ,מגיל 3, לא יגבה שכר לימוד חודשי לגני הילדים.

הוראות החוק אינן כוללות הוצאות בעבורביטוח תאונות,,תל"ן (ריתמוזיקה ),סל תרבות וספרית פיג'מה שיגבו באמצאות כרטיס  אשראי שיימסר בעת הרישום(באינטרנט ובמשרד).   הסכום ייקבע בהתאם לחוזר מנכ"ל שיפורסם באוגוסט 2014 (כ- 700 ₪)ויחולק ל-2 תשלומים.

השארות שנה שנייה בגן-חובה:

הורים השוקלים הישארות ילדם שנה נוספת בגן חובה, יפנו לגננת ולפסיכולוג הגן עד התאריך- 20.1.2014.על מנת לשמור את מקומו בגן. במקביל, יש לבצע רישום לכיתה א' כמקובל. הורים שהוחלט להשאיר את ילדם שנה נוספת בגן, יבצעו הליך רישום במדור גנים לא יאוחר מ -15במאי 2014.
אין הרשות מחויבת לשמור מקום באותה כיתת גן לאחר ה- 15 במאי 2014

רישום לגנים הפרטיים, מוכר שאנו רשמי

הרישום  לגנים המוכרים ע"י משרד החינוך מתבצע ברשות לאחר קבלת כרטיסי התלמיד ממנהלות הגנים המוכרים שאינם רשמיים עד התאריך 28.2.2014לא יתאפשר רישום כפול- בגן מוכר שאינו רשמי ובגן מועצה. במידה והורים ימלאו טופס רישום ברשות ובנוסף בגן מוכר שאינו רשמי לא ישלח מכתב שיבוץ לגני מועצה.               

ביטול רישום לגן ילדים

ביטול רישום מחייב הודעה בכתב למדור גני ילדים עד ה- 01.07.2014. 

את הביטוליש להעביר לפקס  09-8996563 או למייל  ganim@even-yehuda.muni.il

ולוודא-אישור מייל או טלפונית שאכן התקבל במשרדנו בטל:09-8915028-3. 

 

המתנ"ס מפעיל צהרונים בגנים.

 

                                   ב ה צ ל ח ה!

ספריה
סביום
מוקד עירוני
מתנ"ס
הרשמה
עבור לתוכן העמוד