הדסים

איסוף בוקר הדסים שעה 7:00 (לפי 4 מסלולים):

 

 

קו   021-1-0  שעה 07:00 להדסים

 

1.     ההדרים/עממי – תחנת אוטובוס לכיוון צפון (ממשיך ישר אחרי הכיכר)

2.     ההדרים/הלוחמים מול בית ולדמן (בכיכר פונה שמאלה עד לכיכר של בכר ופונה ימינה לרחוב המתמיד)

3.     המתמיד פינת השרון-תחנה חדשה לפני רחוב השרון (פונה ימינה לרחוב השרון ושמאלה להדרים)

4.     ההדרים/עופרית – תחנה חדשה (ממשיך ישר עד הקניון ופונה שמאלה לכיוון בנק הפועלים וימינה להסתדרות)

5.     ההסתדרות/תדהר – מחלקת החינוך (עד הסוף שמאלה)

6.     האלון פינת האורן (עד הסוף ימינה )

7.     הדסים – מסוף

 

 

 

קו     023-1-0 שעה 7:00 להדסים:

 

1.     השומרון/ותיקים לכיוון מערב (ממשיך ישר אחרי הכיכר)

2.     השומרון מול גני שרונים (עובר 2 כיכרות ובשלישית ימינה)

3.     שכונה 212 מערב –צבעוני/ השרון (ממשיך עם הכביש ימינה)

4.     שכונה 212 מערב- השרון/דודאים (פונים שמאלה לדודאים)

5.     שכונה 212 מערב- הדודאים/קקטוס (ממשיך עד הסוף ימינה ובכיכר הגדולה ישר לכיוון המייסדים ופונים שמאלה לרחוב העצמאות)

6.     העצמאות/נרקיסים באר (ממשיך ישר עד הכיכר ופונה ימינה לרחוב תל צור)

7.     תל צור/ההדס (ממשיך ישר ופונה שמאלה לרחוב האלה)

8.     האלה /תל צור

9.     האלה/חן (ממשיך ישר דרך אדור תעשייה)

10.הדסים – מסוף תחנה סופית.

 

 

 

 

קו     022-1-0 שעה 7:00 להדסים:

 

1.     אולם הספורט החדש רחוב השרון (בכיכר פונה שמאלה ובכיכר הבאה ימינה) 

2.     המייסדים/צבר ליד גן זלינגר (ממשיך ישר עד הקניון ובכיכר שמאלה)

3.     ההדרים/השיטה – גילץ (ממשיך ישר) 

4.     ההדרים/האירוסים – גילץ (ברחוב הראשון שמאלה , בהסתדרות ימינה ושוב שמאלה)

5.     האלון פינת האורן (עד הסוף ימינה ובכיכר ימינה)

6        הדסים.

 

 

 

 

 

קו     023-1-2 שעה 7:00 להדסים:

 

 

1.     הנוטר פינת הכלנית לכיוון צפון ( ממשיך ישר ועובר 2 כיכרות)

2.     הנוטר/מעלה ארגמן(עד הסוף ופונה שמאלה ברחוב הבנים)

3.     הבנים/מרבד הקסמים ( ממשיך ישר ובפנייה השנייה פונה שמאלה לרחוב אהבת ציון)

4.     שבזי/אהבת ציון (פונה שמאלה)

5.     מתנ"ס (ממשיך עם הכביש שמאלה וברחוב הבנים ימינה)

6.     הבנים/המחתרת – תחנת מזל (ממשיך לכיוון כיכר דרוקר)

7.     הבנים/סמטת הורדים (פונה שמאלה בכיכר)

8.     הדסים.

 

 

 

קו     025-1-0 שעה 7:00 להדסים:

 

 

1.     רחוב הבאר - שכונת באר גנים ( פונה שמאלה לכיוון היציאה משכונת באר גנים)

2.     כיכר המייסדים - לכיוון דרום .(בכיכר פונים שמאלה לרחוב המייסדים)

3.     העצמאות/הנרקיסים(באר).

4.     הדסים-תחנה סופית.

 

 

קו   021-1-0  שעה 07:00 להדסים

 

1.     ההדרים/עממי – תחנת אוטובוס לכיוון צפון (ממשיך ישר אחרי הכיכר)

2.     ההדרים/הלוחמים מול בית ולדמן (בכיכר פונה שמאלה עד לכיכר של בכר ופונה ימינה לרחוב המתמיד)

3.     המתמיד פינת השרון-תחנה חדשה לפני רחוב השרון (פונה ימינה לרחוב השרון ושמאלה להדרים)

4.     ההדרים/עופרית – תחנה חדשה (ממשיך ישר עד הקניון ופונה שמאלה לכיוון בנק הפועלים וימינה להסתדרות)

5.     ההסתדרות/תדהר – מחלקת החינוך (עד הסוף שמאלה)

6.     האלון פינת האורן (עד הסוף ימינה )

7.     הדסים – מסוף

 

 

 

קו     023-1-0 שעה 7:00 להדסים:

 

1.     השומרון/ותיקים לכיוון מערב (ממשיך ישר אחרי הכיכר)

2.     השומרון מול גני שרונים (עובר 2 כיכרות ובשלישית ימינה)

3.     שכונה 212 מערב –צבעוני/ השרון (ממשיך עם הכביש ימינה)

4.     שכונה 212 מערב- השרון/דודאים (פונים שמאלה לדודאים)

5.     שכונה 212 מערב- הדודאים/קקטוס (ממשיך עד הסוף ימינה ובכיכר הגדולה ישר לכיוון המייסדים ופונים שמאלה לרחוב העצמאות)

6.     העצמאות/נרקיסים באר (ממשיך ישר עד הכיכר ופונה ימינה לרחוב תל צור)

7.     תל צור/ההדס (ממשיך ישר ופונה שמאלה לרחוב האלה)

8.     האלה /תל צור

9.     האלה/חן (ממשיך ישר דרך אדור תעשייה)

10.הדסים – מסוף תחנה סופית.

 

 

 

 

קו     022-1-0 שעה 7:00 להדסים:

 

1.     אולם הספורט החדש רחוב השרון (בכיכר פונה שמאלה ובכיכר הבאה ימינה) 

2.     המייסדים/צבר ליד גן זלינגר (ממשיך ישר עד הקניון ובכיכר שמאלה)

3.     ההדרים/השיטה – גילץ (ממשיך ישר) 

4.     ההדרים/האירוסים – גילץ (ברחוב הראשון שמאלה , בהסתדרות ימינה ושוב שמאלה)

5.     האלון פינת האורן (עד הסוף ימינה ובכיכר ימינה)

6        הדסים.

 

 

 

 

 

קו     023-1-2 שעה 7:00 להדסים:

 

 

1.     הנוטר פינת הכלנית לכיוון צפון ( ממשיך ישר ועובר 2 כיכרות)

2.     הנוטר/מעלה ארגמן(עד הסוף ופונה שמאלה ברחוב הבנים)

3.     הבנים/מרבד הקסמים ( ממשיך ישר ובפנייה השנייה פונה שמאלה לרחוב אהבת ציון)

4.     שבזי/אהבת ציון (פונה שמאלה)

5.     מתנ"ס (ממשיך עם הכביש שמאלה וברחוב הבנים ימינה)

6.     הבנים/המחתרת – תחנת מזל (ממשיך לכיוון כיכר דרוקר)

7.     הבנים/סמטת הורדים (פונה שמאלה בכיכר)

8.     הדסים.

 

 

 

קו     025-1-0 שעה 7:00 להדסים:

 

 

1.     רחוב הבאר - שכונת באר גנים ( פונה שמאלה לכיוון היציאה משכונת באר גנים)

2.     כיכר המייסדים - לכיוון דרום .(בכיכר פונים שמאלה לרחוב המייסדים)

3.     העצמאות/הנרקיסים(באר).

4.     הדסים-תחנה סופית.

 

איסוף בוקר ביה"ס הדסים – 07:50

אוטובוס מס.1:        012-1-0 

1.     אולם ספורט חדש (בכיכר פונה שמאלה לרחוב העצמאות וממשיך ישר בכיכר הבאה)

2.     העצמאות/נרקיסים (ממשיך ישר לכיוון הדסים)

3.     בית הספר הדסים.

אוטובוס מס.2:       011-1-0 

1.     העצמאות/השומרון-מול גני שרונים (ממשיך ישר ועובר 2 כיכרות לכיוון בית הספר האמריקאי, ובכיכר השלישית פונה ימינה לרחוב הצבעוני)

2.     הצבעוני/השרון

3.     השרון/הדודאים (פונה שמאלה לרחוב הדודאים)

4.     הדודאים/קקטוס (ממשיך עד צומת   T ופונה ימינה , בכיכר המייסדים פונה שמאלה וממשיך לתוך באר גנים עד הפנייה השנייה ימינה לרחוב הבאר, מסתובב בסובה ועוצר)

5.     הבאר – באר גנים (פונה שמאלה ויוצא מבאר גנים לכיוון הכיכר)

6.     כיכר המייסדים (בכיכר פונה שמאלה לכיוון רחוב העצמאות ובכיכר הבאה שוב שמאלה)

7.     העצמאות/נרקיסים – באר

8.     בית הספר הדסים.

אוטובוס מס.3:      023-1-2

1.     הנוטר פינת הכלנית לכיוון צפון ( ממשיך ישר ועובר 2 כיכרות)

2.     הנוטר/מעלה ארגמן(עד הסוף ופונה שמאלה ברחוב הבנים)

3.     הבנים/מרבד הקסמים ( ממשיך ישר ובפנייה השנייה פונה שמאלה לרחוב אהבת ציון)

4.     שבזי/אהבת ציון (פונה שמאלה)

5.     מתנ"ס (ממשיך עם הכביש שמאלה וברחוב הבנים ימינה)

6.     הבנים/המחתרת – תחנת מזל (ממשיך לכיוון כיכר דרוקר)

7.     הבנים/סמטת הורדים (פונה שמאלה בכיכר)

8.     הדסים.

אוטובוס מס.4:    023-1-4 

1.     השומרון/ותיקים – לכיוון רחוב ההדרים ( בכיכר מבצע פרסה וחוזר לרחוב השומרון, פונה ימינה במתמיד)

2.     המתמיד פינת השרון-תחנה חדשה לפני רחוב השרון (פונה ימינה לרחוב השרון ושמאלה להדרים)

3.     ההדרים/עופרית – תחנה חדשה (ממשיך ישר עד הקניון ופונה שמאלה לכיוון בנק הפועלים ונוסע עד רחוב העצמאות ופונה ימינה)

4.     העצמאות/נרקיסים- באר (ממשיך ישר לכיוון הדסים)

5.     בית הספר הדסים

 

 

איסוף לבית הספר הדסים – 08:10 

 

 

אוטובוס מס. 1:     021-1-2 

 

1.     ההדרים/השיטה- גילץ (ממשיך ישר) 

2.     ההדרים/האירוסים (פונה שמאלה באירוסים וימינה להסתדרות) 

3.     האלון/האורן (פונה ימינה ברחוב העצמאות) 

4.     הדסים/רציפים 

 

 

אוטובוס מס. 2:     021-1-1 

 

 

1.     ההדרים/עממי ( ממשיך ישר בכיכר) 

2.     ההדרים/הלוחמים (בכיכר פונה שמאלה ובכיכר בכר פונה ימינה לרחוב המתמיד) 

3.     המתמיד פינת השרון-תחנה חדשה לפני רחוב השרון (פונה ימינה לרחוב השרון ושמאלה להדרים) 

4.     ההדרים/עופרית – תחנה חדשה (ממשיך ישר עד הקניון ופונה שמאלה לכיוון בנק הפועלים ונוסע עד רחוב העצמאות ופונה ימינה) 

5.     העצמאות/נרקיסים-באר  (ממשיך ישר לכיוון הדסים) 

6.     בית הספר הדסים. 

 

 

 

 

אוטובוס מס. 3:     014-1-0 

 

1.     המייסדים/צבר-מול גן זלינגר (ממשיך ישר אחרי הכיכר ופונה שמאלה ליד בנק לאומי לרחוב ההסתדרות) 

2.     ההסתדרות/תדהר (ממשיך עם הכביש עד סוף הרחוב ופונה שמאלה) 

3.     האלון/האורן (ממשיך עד סוף הרחוב ופונה ימינה לרחוב העצמאות) 

4.     בית הספר הדסים.   

 

 

אוטובוס מס. 4:     016-1-0 

 

1.     העצמאות/הפטל – ליד תיבות הדואר (בכיכר פונה שמאלה לרחוב תל צור) 

2.     תל צור/הדס (ממשיך ישר ופונה בפנייה השנייה שמאלה לרחוב האלה. 

3.     האלה/תל צור  

4.     האלה/חן (ממשיך ישר דרך אזור התעשייה) 

5.     בית הספר הדסים. 

 

 

איסוף בוקר הדסים – יום שישי שעה 08:00  2 אוטובוסים     

 

 

 

אוטובוס מס.1:         011-1-7 

 

 

1.     העצמאות/השומרון – מול גני שרונים (ממשיך ישר לכיוון ביה"ס האמריקאי ופונה ימינה לתוך השכונה) 

2.     הצבעוני/השרון (ממשיך עם הכביש ימינה) 

3.     השרון/הדודאים (פונה שמאלה לרחוב הדודאים) 

4.     הדודאים/הקקטוס (ממשיך ישר עד הצומת T פונה ימינה ובכיכר המייסדים שמאלה) 

5.     באר גנים/המייסדים-בכיכר (ממשיך לתוך באר גנים עד רחוב הבאר, פונה ימינה ומסתובב בסובה) 

6.     הבאר- באר גנים (פונה שמאלה לכיוון היציאה ומיד אחרי בית השומר פונה שמאלה לדרך עפר) 

7.     הנוטר/כלנית (ממשיך ישר) 

8.     הנוטר/מעלה ארגמן (ממשיך ישר עד רחוב הבנים ופונה שמאלה) 

9.     הבנים/מרבד הקסמים (ממשיך ישר ופונה בפנייה השנייה שמאלה לרחוב אהבת ציון) 

10. שבזי/אהבת ציון ( פונה שמאלה) 

11. מתנ"ס אבן יהודה (יוצא לרחוב הבנים ופונה ימינה) 

12. הבנים/המחתרת - תחנת מזל (ממשיך ישר) 

13. העצמאות/נרקיסים (נוסע עד הכיכר ופונה שמאלה) 

14. המייסדים/צבר – מול גן זלינגר (עובר את כיכר גילי ממשיך ישר ופונה שמאלה ליד בנק לאומי לרחוב ההסתדרות) 

15. ההסתדרות/תדהר – ליד מחלקת החינוך (נוסע עד סוף הרחוב וממשיך שמאלה לרחוב האלון) 

16. האלון/האורן (נוסע עד סוף הרחוב ופונה ימינה)  

17. בית הספר הדסים.  

 

 

אוטובוס מס.2:         012-1-1 

 

1.     אולם ספורט חדש (בכיכר פונה ימינה ובכיכר הבאה שמאלה לרחוב השומרון, עובר את ביה"ס בכר) 

2.     השומרון/ותיקים (ממשיך עד הכיכר ופונה ימינה וממשיך עד סוף רחוב ההדרים) 

3.     ההדרים/עממי (עובר את הכיכר וממשיך ישר) 

4.     ההדרים/הלוחמים (פונה שמאלה בכיכר, עולה עד הכיכר של בית ספר בכר ופונה ימינה לרחוב המתמיד) 

5.     המתמיד/השרון (פונה ימינה לרחוב השרון ושמאלה להדרים) 

6.     ההדרים- עופרית  (ממשיך ישר לכיוון הקניון) 

7.     ההדרים/השיטה - גילץ (ממשיך ישר) 

8.     ההדרים/האירוסים - גילץ (פונה שמאלה באירוסים ימינה להסתדרות ויוצא דרך רחוב האלון לכיוון תל צור) 

9.     תל צור/ההדס ( ממשיך ישר עד רחוב האלה ופונה שמאלה)  

10. האלה/תל צור (ממשיך ישר דרך אזור התעשייה) 

11. בית הספר הדסים. 

 

 

 

 

ספריה
סביום
מוקד עירוני
מתנ"ס
הרשמה
עבור לתוכן העמוד