• אבי
  • גזם

חוקי העזר

הודעה לציבור על הפעלת שירותי שמירה ואבטחה וחיוב בהיטל שמירה, לפי חוק העזר לאבן יהודה (שירותי שמירה ואבטחה), התשע״ז- 2017 (להלן: ״חוק העזר״)

 

על פי החלטת מליאת המועצה המקומית אבן יהודה מישיבתה מיום 6.6.17 תחל הפעלת שירותי שמירה בתחום הישוב אבן יהודה.

 

בכוונת המועצה להפעיל את שירותי השמירה החל ביום  6.6.17

שירותי השמירה והאבטחה שינתנו יכללו סיור ומאבטחים, איוש  ותחזוקת מחסומים, ניהול מחלקת ביטחון, מצלמות, מוקד עירוני,  וסוללות עפר/חול המקיפות את הישוב.

על כל מחזיק נכס בתחום המועצה לשלם היטל שמירה, בשיעורים הקבועים בתוספת לחוק העזר, כאשר סכום היטל השמירה בו יחוב מחזיק נכס יהיה מכפלת שטח הנכס בתעריף ההיטל הקבוע בתוספת לחוק העזר. 

 **********

 

על פי חוקי העזר רשאית המועצה להטיל את הקנסות הבאים , על עבירות בתחום הנקיון והתברואה:
על אי מילוי הוראה לנקות מגרש, חצר או כניסה לבנין - 430 ש”ח.
על אי ניקוי ואיסוף אשפה על המדרכה ע”י בעל עסק או אי מילוי הוראה לעשות כן - 430 ש”ח.
על זריקת פסולת במקום ציבורי - 220 ש”ח.
על תליית מודעות שלא במקום שהוקצה לכך - 430 ש”ח.

הערה:

תקנות אלה לא נועדו להעשיר את קופת הרשות אלא לשפר את איכות החיים במושבה ע”י הרתעה מביצוע העבירות האלה.

 

 

הקש - לצפייה בחוקי העזר של אבן יהודה

  מסמך להורדה - תחשיב תעריפי היטלי פיתוח
ספריה
סביום
מוקד עירוני
מתנ"ס
הרשמה
עבור לתוכן העמוד