• אבי
  • גזם

חוקי העזר

על פי חוקי העזר רשאית המועצה להטיל את הקנסות הבאים , על עבירות בתחום הנקיון והתברואה:
על אי מילוי הוראה לנקות מגרש, חצר או כניסה לבנין - 430 ש”ח.
על אי ניקוי ואיסוף אשפה על המדרכה ע”י בעל עסק או אי מילוי הוראה לעשות כן - 430 ש”ח.
על זריקת פסולת במקום ציבורי - 220 ש”ח.
על תליית מודעות שלא במקום שהוקצה לכך - 430 ש”ח.

הערה:

תקנות אלה לא נועדו להעשיר את קופת הרשות אלא לשפר את איכות החיים במושבה ע”י הרתעה מביצוע העבירות האלה.

 

הקש - לצפייה בחוקי העזר של אבן יהודה

  מסמך להורדה - תחשיב תעריפי היטלי פיתוח
ספריה
סביום
מוקד עירוני
מתנ"ס
הרשמה
עבור לתוכן העמוד