• כניסה
  • 2

גזברות

גזברות המועצה מטפלת בכל הנושאים הקשורים בהכנת תקציב הרשות ובמעקב שוטף אחר ביצוע התקציב הרגיל ותקציבי הפיתוח ברשות.

 

הגזברות אחראית על קיום קשר רציף עם משרדי ממשלה לקידום ענייני תקציבי הרשות ויישומם,  

כמו כן מטפלת הגזברות בתשלומים לספקים, שכר לעובדים, הנהלת חשבונות, ביטוחים וערבויות. 

 

שעות קבלת קהל:

ימים א,ב,ד,ה  08:00-15:00

יום ג' 08:00-14:00 ו 16:30-19:00

 

 

פרטי יצירת קשר:

אשר שמע - גזבר המועצה, 054-5994444

קרן יפרח – עוזרת גזבר, 054-5600964

טלפון משרד :8915006 09

gizbarut@even-yehuda.muni.il  


 

תקציב שנתי
דוחות כספיים
ספריה
סביום
מוקד עירוני
מתנ"ס
הרשמה
עבור לתוכן העמוד