ועדות המועצה

המועצה החדשה בראשות אבי הררי מתרעננת בחברי וועדות חדשים, בוועדות חדשות ובעשייה רבה.

הוועדות השונות הן המסגרת בה ממקדת המועצה את עבודתה. זהו למעשה הפורום הציבורי המקצועי של הרשות המקומית. הזירה שבה נפגשים נבחרי הציבור יחד עם חברי ההנהלה והדרגים המקצועיים הבכירים ברשות ושומעים את המומחים והיועצים השונים, וכולם מטכסים עצה עם נציגים הנוגעים לעניין. 

ועדת הנהלה
ועדת  ביקורת
ועדת מכרזים
ועדת חינוך
ועדת ביטחון
ועדת איכות הסביבה וחזות
ועדת תנועה
ועדת הנדסה ותשתיות
נציג ציבור לועדת בחינת כ"א
ועדת קשרי קהילה
ועדת מלגות
ועדה לשימור אתרים
ועדת ערר לארנונה
ועדת הנחות
ועדת השקעות
ועדת תביעות קטנות
ועדת תמיכות
ועדת מל”ח
ועדת הנצחה
ועדה לשירותים חברתיים
נציג המועצה בשרונים
ספריה
סביום
מוקד עירוני
מתנ"ס
הרשמה
עבור לתוכן העמוד