ועדת ביטחון

אבנר ראובני 

סיעת לי חבר
052-6076688, 09-8996389

avnerreu@gmail.com

 

 

ירון ליבנה 

סיעת לי סגן יו"ר

 

אבי געש

סיעת לי חבר

052-3365916

  

 

גיל אופיר

סיעת הצעירים חבר

0524235438 

gilofir1@netvision.net.il

 

 

אילן שבת

סיעת הצעירים חבר

052-2499677

 

 

ציון סוקי

סיעת המושבה שלנו חבר
052-3332915
zionsuky@techenergy.co.il

 

 

רפי מרון

סיעת המושבה שלנו חבר
ת.ד. 1674
050-2777690
rafi@samlaw.co.il

 

עופר גרינבוים

סיעת המושבה שלנו חבר
050-6203944

oferorit@gmail.com

 

 

אברהם גובני

052-3673302

 

 

חגי הראל

 

 

הודעה לציבור על הפעלת שירותי שמירה ואבטחה וחיוב בהיטל שמירה,
לפי חוק העזר לאבן יהודה (שירותי שמירה ואבטחה), התשע״ז- 2017 (להלן: ״חוק העזר״)

 

 

הריני לאשר את החלטת מליאת המועצה המקומית אבן יהודה מישיבתה מיום 6.6.17   
על הפעלת שירותי שמירה בתחום הישוב אבן יהודה.
הריני להודיע כי בכוונת המועצה להפעיל את שירותי השמירה החל ביום  6.6.17

שירותי השמירה והאבטחה שינתנו יכללו סיור ומאבטחים, איוש  ותחזוקת מחסומים,
ניהול מחלקת ביטחון, מצלמות, מוקד עירוני,  וסוללות עפר/חול המקיפות את הישוב.

על כל מחזיק נכס בתחום המועצה לשלם היטל שמירה, בשיעורים הקבועים בתוספת לחוק העזר,
כאשר סכום היטל השמירה בו יחוב מחזיק נכס יהיה מכפלת שטח הנכס בתעריף ההיטל הקבוע בתוספת לחוק העזר. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            אברהם הררי,

                                                                                                                                                ראש המועצה המקומית אבן יהודה

ספריה
סביום
מוקד עירוני
מתנ"ס
הרשמה
עבור לתוכן העמוד