• 1

הזמנה לישיבת הנהלה שתתקיים ביום חמישי 29.5.14 בשעה 18:00

 

 

 

 

 

י"ח אייר תשע"ד 

‏18 מאי 2014 

לכבוד 

חברי המועצה  

 

שלום רב,  

ישיבת הנהלה תתקיים ביום חמישי 29.5.14 בשעה 18:00  

 

 

 

 הנך מוזמן לישיבה מועצה שתתקיים ביום חמישי 29.5.14 בשעה
18:30 בחדר הישיבות במחלקת החינוך.  

על סדר היום:  

         1. בקשה לתיקון פרוטוקול
        א.  יפה עובדיה – בפרוטוקול מישיבת מועצה שלא מן המניין מיום 9.4.14 "הצעתי להוריד  מחירים  למי שמוסיף     
             בניה  חדשה  באגרה סמלית".
        ב. לימור פליידרמן – בישיבת המועצה מיום 9.4.14 בסעיף 4 סעיף קטן ה' – אבקש לציין כי העליתי שאילתה
            בעניין  ועדה למיגור אלימות שהינה ועדת חובה במועצות המקומיות. זוהי ועדה חשובה ואנו כמועצה מחוייבים   
           להקים ולהניע אותה בהקדם.

 

 1. אישור הגדלת תב"ר  מס' 1285 לשיפוץ אולם ספורט בבי"ס "בכר"
  תב"ר עומד ע"ס עבור תכנון            120,000   
  אומדן עלויות ביצוע                       1,800,000 ₪
  תוספת עבור ניהול ופיקוח 4.5%    81,000     
  סה"כ                                         2,001,000 ₪
  מימון מפעל הפיס ע"ס                  499,000    
  מימון קרנות הרשות ע"ס               1,501,000 ₪

   
 1. ועדת מכרזים- מינוי יפה עובדיה במקום עו"ד יול ברדוש 
 2. אישור תשלום 30% משכר בכירים להנדסאית (כפוף לאישור משרד הפנים)  
 3. אישור פרוטוקול מישיבת הנהלת המתנ"ס מיום 18.2.14  
 4. אישור תקנון אחיד חדש לעמותת המתנ"ס מתאריך 13.5.13  
 5. מינוי ממונה על חופש המידע – מוצע מנהלת לשכת ראש המועצה רונית זלוף  
 6. אישור מינוי יועץ הרשות לאזרחים ותיקים – מוצעת הגב' אורנה נגבי  
 7. שונות - דיווח ראש המועצה  

 

                                                                                                                          בכבוד רב,  

 

                                                                                                                          אלי גטר 

                                                                                                                      מזכיר המועצה  

ספריה
סביום
מוקד עירוני
מתנ"ס
הרשמה
עבור לתוכן העמוד