• 1

פרוטוקול ישיבת מועצה 34.15 מיום 30.3.16

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 34/15 

 מיום 30.3.2016 

 

נוכחים:            אבי הררי           -           ראש המועצה  

                        עו"ד יול ברדוש  -          סגן ראש המועצה 

עמרי פלד           -           סגן ראש המועצה 

                        לימור גיל – שני -           חברה 

זיו קמיני           -          חברה  

                        עוז כהן              -          חבר  

                        ערן אליאס         -           חבר  

                        אנינה דינר        -          חברה  

                        דרור ריבובסקי -          חבר  

יוסי אלבז          -          חבר 

משתתפים:       מר אשר שמע    -          גזבר המועצה  

                         

                        מר אלי גטר       -          מזכיר המועצה 

                   

                        מר שלומי יהודה-          דובר 

 

                        עו"ד חיה גוגיג -            יועה"מ  

 

                        עו"ד קרן קדמי  -          יועה"מ 

 

 

על סדר היום  

1.      עדכון תב"ר 1252 הסדרי בטיחות רחוב העצמאות + צומת הרימון/העצמאות.  

2.   אישור תב"ר 1375 תכנון 3 גני-ילדים חדשים ברחוב השרון. 

3.   אישור עפ"י חוק עזר לאבן-יהודה (שטחים ציבוריים פתוחים) התשע"ה – 2014 . 

4.   אישור עפ"י חוק עזר לאבן-יהודה (תיעול) התשע"ג – 2013  

5.   אישור עפ"י חוק עזר לאבן-יהודה (סלילת רחובות) התשע"ג – 2013  

 

 

 

 

 

עדכונים: 

 

אבי הררי:         אני מבקש לעדכן את חברי המועצה כדלקמן: 

 

א.          פינוי בינוי של השכונות הותיקות 

 

ח"כ אלי כהן, יו"ר וועדת הרפורמות ביקר באבן יהודה. ביקשנו את עזרתו בקידום פינוי בינוי של שתי שכונות ותיקות, מכבי ובן גוריון.  

הובטח לנו שתיקבע פגישה עם יצחקי, האחראי על בינוי ציבורי. אנו שוקלים גם לשלב את שכונת 250 א' בפינוי השכונות הנ"ל. 

 

ב.        המכרז באזוה"ת 

 

המכרז לביצוע עבודות הפיתוח באזוה"ת, יצא לדרך. להערכתי, ביצוע העבודות יתחיל תוך חודש ימים. מי שיעמוד בראש מינהלת אזור התעשייה יהיה דרור ריבובסקי.

 

 

 ג.         ביצוע פרוייקט של דיור מוגן באזוה"ת 

 

אנחנו מתכוונים להיכנס למו"מ עם חברת קנדה ישראל בקשר לפרוייקט דיור מוגן בתחום התכנית 306. החברה העבירה לנו פרוספקט של הפרוייקט אותו היא מתכננת. 

 

 

ד.         ביקורו של מר חיים כץ, שר הרווחה  

 

אנו נערכים לביקורו של שר הרווחה, בשבוע הבא. אנו מתכוונים לערוך לו סיור בישוב. ב"סביום", ב"גני שרונים", בהוסטלים. נערוך מצגת של פעילות הרווחה, תקינה וסיוע.  

 

ה.         ביצוע עבודות בביה"ס "בכר" 

 

לאחר אישור בועדת המכרזים, אנו ניגשים לביצוע הריסה ופינוי של מבנה בביה"ס "בכר", בחוה"מ פסח. נצא לדרך חדשה.  

 

 

ו.          הסמכת ועדת המכרזים לנהל מו"מ לבחירת קבלן למכרז הטריבונות באולם הספורט של ביה"ס "בכר  

 

הוזמנו טריבונות מארה"ב והם יורכבו בקרוב, בביה"ס "בכר".  

 

 

ז.         מכרז 6/16 בניית קיר אקוסטי במתנ"ס – הסמכת ועדת המכרזים לנהל מו"מ לביצוע                    קיר  אקוסטי במתנ"ס  

 

אלי גטר:     היום התקיים דיון בועדת המכרזים, במכרז להקמת הקיר האקוסטי. הועדה            נאלצה לפסול הצעה יחידה, שהייתה יקרה בכ-100 אלף ש"ח מסכום האומדן.      המלצת הועדה הייתה לבדוק מחדש האומדן. אם אכן האומדן תקין, אזי            ההמלצה הינה לנהל התמחרות עם מס' מציעים, כולל הקבלן שהגיש הצעה      למכרז. 

 

                  מבקשים את אישור המועצה להסמיך את ועדת המכרזים לנהל מו"מ לבחירת         קבלן. זאת כמובן לאחר שמהנדס נוסף יבדוק את תקינות האומדן וסבירותו. 

                  האם החברים מוכנים להוסיף נושא זה לסדר היום? 

                  ואם כן- האם ההצעה מקובלת? 

 

החלטה:      לאשר 

 

הצבעה:      פה אחד 

 

 

 

סדר היום:  

 

 

 

1. עדכון תב"ר 1252 הסדרי בטיחות רחוב העצמאות + צומת הרימון/העצמאות.

 

                                       תב"ר קיים                                תב"ר מעודכן  

תקבולים:  

משרד התחבורה                 300,000 ₪                              300,000      

השתתפות בעלים               470,571                                2,970,000 ₪   

סה"כ                               770,571 ₪                               3,270,000 ₪  

 

תשלומים:  

עבודות קבלניות                615,000 ₪                                3,000,000 ₪  

תכנון ופיקוח                    155,571 ₪                                 270,000    

סה"כ                              770,571 ₪                                 3,270,000 ₪  

  

אבי הררי:              המדובר בכיכר העצמאות-הרימון, שהינה כיכר בעייתית. התב"ר יקר מאחר            וקיימות תשתיות של בזק, חברת חשמל וכו'. התב"ר הינו של 3 מליון ש"ח. 

 

אשר שמע:            היתה התלבטות לגבי המקור התקציבי למימון העבודות הנ"ל, אם לממן מהיטל       השבחה או מהיטל כבישים (עודפים). החלטנו לממן מעודפי היטל הכבישים      לטובת הכיכר. זה מחוייב המציאות. 

 

 

2. אישור תב"ר 1375 תכנון 3 גני-ילדים חדשים ברחוב השרון. 

תקבולים :  

היטל השבחה      150,000 ₪  

סה"כ                  150,000 ₪  

 

 

 

תשלומים:  

תכנון ופיקוח        150,000 ₪  

סה"כ                  150,000 ₪  

 

אבי הררי:          המדובר בתכנון של 3 גני ילדים. אחד הגנים הינו ברח' השרון, היכן שמצויים   שצ"פ-שב"צ. 

                         בתחום התכנית 212 מערב. התכנון המקורי היה ברח' המחתרת, אולם בשל   נושא הסדרי התנועה, נאלצנו להעביר לרח' השרון. 

החלטה:             לאשר 

הצבעה:             פה אחד 

 

 

3.  אישור עפ"י חוק עזר לאבן-יהודה (שטחים ציבוריים פתוחים) התשע"ה – 2014 . 

     אישור עפ"י חוק עזר לאבן-יהודה (תיעול) התשע"ג – 2013  

    אישור עפ"י חוק עזר לאבן-יהודה (סלילת רחובות) התשע"ג – 2013  

 

אשר שמע:            הולכים לפיתוח השכונה 244 א'. מתוכננות 162 יח"ד.  

                   על מנת שניתן יהיה    לגבות היטלי פיתוח עפ"י 3 חוקי העזר, נדרש אישור של        המועצה. 

 

החלטה:                 לאשר 

הצבעה:                פה אחד  

  

 

 

 

 

ספריה
סביום
מוקד עירוני
מתנ"ס
הרשמה
עבור לתוכן העמוד