מכרז מס' 14/13– מערכות מידע ממוחשבות גביה פיננסיות ואחרות

31/12/2013
עלות המכרז 5,000 ₪ שלא יוחזרו
שאלות יש להעביר בכתב עד לתאריך 16.1.14 עד השעה 12 בצהריים
הגשה עד לתאריך 20.2.14 עד השעה 12 בצהריים
לפרטים נוספים נא לפנות למרים קרואני 09-8915002
ספריה
סביום
מוקד עירוני
מתנ"ס
הרשמה
עבור לתוכן העמוד