מלגות סטודנטים

המועצה המקומית אבן יהודה שמחה להעניק מלגות לסטודנטים תושבי אבן יהודה 2016 לשנת הלימודים -2017.
זכאים לקבלת המלגות הם סטודנטים אשר יענו על הקריטריונים שנקבעו ע"י ועדת המלגות של המועצה.
את הקריטריונים וטופס הבקשה ניתן לקבל במזכירות המועצה בשעות העבודה או להוריד מכאן ולמלא

ניתן להגיש את הטפסים עד ה- 1.9.16 בשעה 12:00
שימו לב: יש להקפיד במילוי הטפסים ולצרף את כל המסמכים הנלווים. 

לא יידונו בקשות למלגה שאינן תואמות את הקריטריונים כפי שנקבעו או/ו שלא מולאו כראוי או\ו מולאו חלקית או\ו יוגשו לאחר התאריך שנקבע.

 

הקריטריונים לבקשת מלגה:

1 .תושב/ת אבן-יהודה הרשומים כתושבי הישוב במרשם האוכלוסין.

2 .סטודנטים הלומדים בתכנית לימודים מלאה, תואר ראשון ו\או שני.

3 .סטודנטים ששירתו שירות צבאי או שירות לאומי. הזכאות למלגה תתקיים מסיום השירות.

4 .המלגה תינתן לסטודנטים הלומדים בארץ בלבד. סטודנטים הלומדים במוסד להשכלה גבוהה או להכשרה מקצועית במוסדות המוכרים ע"י המדינה.

5 .המלגה תינתן לסטודנטים שמצבם הכלכלי מצדיק הענקת המלגה באחד מהמקרים הבאים:

    א. בן למשפחה המוכרת/המטופלת במחלקה לשירותים חברתיים, ובכפוף להמלצת המחלקה הנ"ל, לרבות האם הוא לומד בקורס להכשרה מקצועית. 

    ב. סטודנט שמשפחתו משתכרת עד 16,000 ₪ ברוטו הכנסה למשפחה. 

    ג. סטודנט אשר משלם את התואר בכוחות עצמו

6 .מלגה תינתן במקרה של שכר לימוד שנתי של 7,000 ₪ ומעלה, למעט מקרים מיוחדים שיומלצו ע"י המחלקה לשירותים חברתיים.

7 .גובה המלגה לסטודנט , יהיה בכפוף למס' הזכאים למלגה ולתקציב המלגות הנוכחי.

8 .סטודנטים שיהיו זכאים למלגה, מחויבים לבצע התנדבות בקהילה – )שירות למען הקהילה( אשר יוגדר ע"י הוועדה, המועצה והמתנ"ס.

9 .חשוב לציין- מועמד אשר לא יגיש את כלל המסמכים הדרושים- מועמדתו תפסל. 

 

בברכת שנת לימודים פורייה, 

אבי הררי

ראש מועצת אבן יהודה

 

עמרי פלד                                                                                                                                      
סגן ראש המועצה                                                                                                                         
יו״ר ועדת מלגות

 

 

 

  טופס בקשת מילגה
ספריה
סביום
מוקד עירוני
מתנ"ס
הרשמה
עבור לתוכן העמוד