דרושים

 

1.      מנהל/ת מחלקת חינוך – 100% משרה
דירוג מנהלי 8-10
(מכרז מס' 7/17)

 

2.      מדריך מרכז למועדונית משפחתית – 100% משרה
דירוג מנהלי 4
(מכרז מס' 12/17)

 

3.      הנדסאי מהנדס – 100% משרה
דירוג הנדסאים 37-39
(מכרז מס' 13/17)

 

4.      מנהל מדור בתי-ספר והטיפול בפרט – 75% משרה
דיורג מנהלי 6-8
(מכרז מס' 14/17)

 

5.      סייעות גני-ילדים
דירוג מנהלי 4-7)
(מכרז מס' 15/17)

 

6.      אם-בית למועדונית
דירוג מנהלי 4-7  
(מכרז מס' 16/17)

 

7.      מנהל/ת חשבונות
דירוג מנהלי +35-37
(מכרז מס' 17/17) 

תנאי המשרות מצורפים למטה.

 

יש להוריד טופס שאלון למועמד למשרה פנויה.

העונים על דרישות המשרה, מוזמנים להעביר קורות חיים בצירוף השאלון , תעודות והמלצות לכתובת mazkir@even-yehuda.muni.il 

או לפקס: 09-8997315  לידי מרים, לא יאוחר מיום 4.6.17 עד 12:00 בצהריים בציון שם המשרה.  

       

הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז לא תענינה.  

 

המשרה מוצעת לגברים ונשים כאחד.  

 

 

  מכרז 7.17 לתפקיד מנהל מחלקת חינוך
  מכרז 12.17 לתפקיד מדריך מועדונית משפחתית
  מכרז 13.17 לתפקיד הנדסאי מהנדס
  מכרז 14.17 ניהול מדור בתי ספר והטיפול בפרט
  מכרז 15.17 סייעות לגני ילדים
  מכרז מס 17.17 מנהל חשבונות
  הזמנה להיכלל במאגר יועצים
ספריה
סביום
מוקד עירוני
מתנ"ס
הרשמה
עבור לתוכן העמוד