תמיכות

 

 

מתן תמיכות לשנת 2017 

 

המועצה המקומית אבן-יהודה 

 

 

המועצה המקומית אבן-יהודה אישרה תבחינים למתן תמיכות לעמותות מוכרות  

 

ניתן לעיין בתבחינים בלשכת מזכיר המועצה ובתיאום מראש  

בטלפון:09-8915002.  

 

כל גוף הרואה עצמו זכאי לקבל תמיכה כאמור לעיל, רשאי להגיש בקשה על טפסים המיועדים לכך לא יאוחר מיום 30.3.17 בשעה 12:00 במסירה אישית.  

 

אין בהגשת הבקשה משום אישור כל שהוא למתן תמיכה.  

 

 

 

 

בברכה 

 

אבי הררי 

ראש המועצה 

  הודעה בדבר הגשת בקשות תמיכה
  תמיכות- טופס נספח א- התחייבות העמותה
  תמיכות- טופס נספח ב- ויתור על סודיות
  תבחינים לתמיכות- לשנת 2017
ספריה
סביום
מוקד עירוני
מתנ"ס
הרשמה
עבור לתוכן העמוד