המועצה לשירותכם:

לשכת ראש המועצה - 8915009,8915011  פקס -8997315


מרכזייה-מועצה - 8915000


מזכיר המועצה - 8915002


מחלקת הגביה - 8915012/4/5/40
הערה: הטיפול בנושא המים עבר לתאגיד ”מעיינות השרון” -1700071006


מחלקת הגזברות - 8915006/8,פקס. 8996584


שכר - 8915007


מחלקת חזות - 8915048


מחלקת תברואה - 8915036


מחלקת הנדסה - 8915026


מוקד ”בן בטחון” - 8843126 


מש”ק קהילתי אבי שמואל – 050-6273392


משרד השיטור - 8996014 פקס -8911713


הלשכה לשירותים חברתיים - 8915016/7/8/9, 8996563 פקס


הספרייה- 8999788, 8991732 פקס


הסביום - 8996744 (טלפקס)


המועצה הדתית - 050-5868720 שמואל שיר , 8997127 - מענה קולי


בנושא מקוואות - 8910288,8998162


המתנ”ס - 8910070, 8912032 פקס


הצופים - 8912360

ספריה
סביום
מוקד עירוני
מתנ"ס
הרשמה
עבור לתוכן העמוד