חינוך

מחלקת החינוך - 8915023


מח’ גני ילדים - 09-8915028


השירות הפסיכולוגי - 8915043, 8915013, 8915037


ביה”ס ”בכר” - 8999053 , 8996496 פקס 


בית הספר בית אב”י - 09-7732135 ,פקס 7732134


ביה”ס ”הדסים” – מרכזיה 8997241


ביה”ס ”הדסים” – חט”ב - 8997225


ביה”ס ”הדסים” – תיכון - 8999252


 

ספריה
סביום
מוקד עירוני
מתנ"ס
הרשמה
עבור לתוכן העמוד