עבודות ברחוב ההדרים דרום - סגירת קטע הכביש מרחוב הדרור בדרום ועד הפנייה לרחוב העופרית בצפון ייסגר לנסיעת כלי רכב בשני הכיוונים

להורים ולתלמידים שלום רב,

 

ביום ראשון 28.2.16 יסגר רח' ההדרים בשני הכיוונים בקטע שבין רח' השומרון לבין רח' השרון.

קוי התלמידים העוברים בקטע זה יוסטו ממסלולם.

האוטובוסים שיוצאים מרח' ההדרים, הפלמ"ח יפנו שמאלה לרח' השומרון, ימינה לרח' המתמיד, ימינה לרח' השרון, ושמאלה לרח' ההדרים

(לכיוון הקניון).

אי לכך תחנת עופרית תבוטל ותזוז קדימה לכיוון הקניון אחרי רח' השרון, ברח' ההדרים מול בית מס' 97.

תחנת המתמיד /הנוטע תבוטל, במקומה תוצב תחנה ברח' המתמיד 34 לפני הפניה לרח' השרון. (מכיוון בי"ס בכר)

 

השינויים בשעות הבוקר (איסוף) בקוים הבאים:

קו 19בי"ס אור תורה תל מונד בוקר +צהריים.

בי"ס הדסים 

קוים היוצאים בבוקר מרח' ההדרים, הפלמ"ח בשעות 7.00 ו 8.10.

קו שיוצא מרח' השומרון/פינת ותיקים בשעה 7.50.

ביום ו' – הקו שיוצא מאולם הספורט ועובר דרך רח' השומרון/ההדרים.

בי"ס בכר ובית אב"י

קו היוצא מרח' ההדרים/הפלמ"ח בשעה 7.25.

בי"ס הראשונים

קו היוצא מרח' ההדרים/הפלמ"ח בשעה 7.25.

 

השינויים בשעות הצהריים (פיזור) בקוים הבאים:

בי"ס הדסים

1. הקו שיוצא מרציף 8 – תבוטל תחנת העופרית ובמקומה תוצב תחנה ברח' ההדרים מול בית מס' 97.

2. הפיזור הכללי מהדסים.

בי"ס בכר

הקו היוצא משער מס' 2- תבוטל תחנת העופרית ובמקומה תוצב תחנה ברח' ההדרים מול בית מס' 97.

בי"ס בית אב"י 

הקו היוצא מרציף 2- תבוטל תחנת העופרית ובמקומה תוצב תחנה ברח' ההדרים מול בית מס' 97.

לתשומת לבכם:

בעקבות שינויים אלו יתכנו איחורים.

 

בברכה

צאירי מרגלית

רכזת ההסעות

ספריה
סביום
מוקד עירוני
מתנ"ס
הרשמה
עבור לתוכן העמוד