הנחיות מחלקת הנדסה

לידיעתכם - על מנת לקדם ולייעל את הטיפול בבקשה להיתר בניה, יש להמציא תוכנית תיאום מערכות ותשתיות למועצה.

כמו כן יש להמציא מפה מצבית עדכנית הכוללת את כל התשתיות והמערכות התת קרקעיות, וכן העלויות לרבות גבהים וכיו"ב

(ניתם להגיש את המפה בנפרד או בגוף התוכנית)

  הוראות בנוגע להגשת תכניות - למתכנן
  הנחיות לקבלת המלצת מועצה לטופס 4
  דרישות כלליות לתכנון - בית מגורים פרטי
  דרישות כלליות לתכנון - בית מגורים פרטי - PDF
  פרט לגדר בטיחות - לאתר בנייה
  פרט פרגולה לבניין מגורים
  פרט מדרכה אבן משתלבת ישר
  פרט פרגולה למרפסת בניין
  פרט לנישת אשפה
  פרט לנישת אשפה - PDF
  מכתב למתכננים מבנה אצירת אשפה
  תקנות תכנון ובנייה לאצירת אשפה
  מדריך להנגשת עסקים קטנים לאנשים עם מוגבלויות
  רישוי של עסקים החייבים בהתאמות נגישות: דברי הסבר
  חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות
ספריה
סביום
מוקד עירוני
מתנ"ס
הרשמה
עבור לתוכן העמוד