תחומי האחריות של מהנדס המועצה


מהנדס הרשות הוא הסמכות המקצועית בתחום תפקידיו:  

 1. תכנון עיר, לרבות נושאי האדריכלות ובנין עיר לקידום תנופת הפיתוח של המועצה המקומית.
 2. ניהול, תאום, תכנון ופיקוח עליון על הבנייה הציבורית המתבצעת בתחום הרשות.
 3. ניהול, תאום, תכנון ופיקוח עליון על ביצוע העבודות הציבוריות השונות המבוצעות על ידי הרשות או מטעמה.

מחלקת ההנדסה, בניהול מהנדס הרשות, מקיפה את עיקר הפעולות המעצבות את דמותו של הישוב מבחינת תכנון אורבני ותפקוד המערכות ההנדסיות השונות. פעילות המחלקה כוללת: כבישים ומדרכות, מים, ביוב ותיעול, נטיעות וגינון, תאורת רחובות רישוי וכד’.

פרטי התקשרות ושעות קבלה


משרד אגף הנדסה, בנין המועצה  רחוב המייסדים  58

שימו לב:  לאור משבר הקורונה אין כרגע קבלת קהל וכל התיאומים מתבצעים בטלפון

 • גב' בר שוקרון -הנדסאית מפקחת בנייה, אחזקה ותשתיות
  טלפון 098915038

  דוא"ל: bar@even-yehuda.muni.il

מידע


 1. אתר שרונים
 2. איתור כתובת – גוגל מפות
 3. תכנית מתאר
 4. תוכנית להרחבת בית העלמין באבן יהדה – נובמבר 2020

הנחיות


אופן הגשת תכניות לאדריכלית המועצה:

כתובת דוא"ל למשלוח המסמכים: evenyehuda.arc@gmail.com

 • יש להקפיד שכותרת הדוא"ל תכלול את שם התכנית/המבקש, כתובת הנכס, גוש וחלקה.
 • יש לציין בגוף הדוא"ל את שמו של עורך הבקשה וטלפון ליצירת קשר.

מסמכים שיש לצרף:

 • בקשה להיתר: יש לשלוח בדוא"ל בקשה להיתר בפורמט DWF  ונסח טאבו בפורמט PDF
 • תכנית חלוקה (תצ"ר): יש לשלוח בדוא"ל את תכנית החלוקה ונסח טאבו בפורמט PDF
 • תכנית בניין עיר (תב"ע): יש לשלוח בדוא"ל את כל מסמכי התכנית ונסח טאבו בפורמט PDF

התהליך:

לאחר בדיקה, תשלח אדריכלית המועצה התייחסות בדוא"ל חוזר. לאחר השלמת התיאום, יידרש עותק *1 של הבקשה להיתר לחתימת הרשות. לאחר שיחתם, על עורך הבקשה לסרוק העותק החתום ולהעלות למערכת הרישוי המקוון כחלק מהתנאים המוקדמים של ועדה מרחבית "שרונים".

טפסים


מסמכים