תחומי האחריות של מהנדס המועצה


מהנדס הרשות הוא הסמכות המקצועית בתחום תפקידיו:  

 1. תכנון עיר, לרבות נושאי האדריכלות ובנין עיר לקידום תנופת הפיתוח של המועצה המקומית.
 2. ניהול, תאום, תכנון ופיקוח עליון על הבנייה הציבורית המתבצעת בתחום הרשות.
 3. ניהול, תאום, תכנון ופיקוח עליון על ביצוע העבודות הציבוריות השונות המבוצעות על ידי הרשות או מטעמה.

מחלקת ההנדסה, בניהול מהנדס הרשות, מקיפה את עיקר הפעולות המעצבות את דמותו של הישוב מבחינת תכנון אורבני ותפקוד המערכות ההנדסיות השונות. פעילות המחלקה כוללת: כבישים ומדרכות, מים, ביוב ותיעול, נטיעות וגינון, תאורת רחובות רישוי וכד’.

 

פרטי התקשרות ושעות קבלה


משרד אגף הנדסה, בנין המועצה  רחוב המייסדים  58

שימו לב:  לאור משבר הקורונה אין כרגע קבלת קהל וכל התיאומים מתבצעים בטלפון

 • גב' בר שוקרון -הנדסאית מפקחת בנייה, אחזקה ותשתיות
  טלפון 098915038

  דוא"ל: pakach.handasa@gmail.com

 

 

לשירותכם


 1. אתר שרונים
 2. איתור כתובת – גוגל מפות
 3. הודעה לפח סעיף 2(ב) לחוק עזר אבן יהודה
 4. תכנית מתאר

 

 

הנחיות


 

 

טפסים