תבחינים למתן תמיכות לשנת 2021

את הבקשות לתמיכות לשנת 2021 יש להגיש למנכ"ל המועצה לא יאוחר מיום חמישי, י"ג באדר תשפ"א, 25 לפברואר 2021 ,בשעה 12:00 במסירה אישית

הודעה בדבר הגשת בקשות תמיכה לגופים ללא כוונת רווח הפועלים בתחום המועצה המקומית אבן לשנת 2021