להודעה המלאה בדבר הגשת בקשות תמיכה לגופים ללא כוונת רווח הפועלים בתחום המועצה המקומית אבן יהודה לשנת 2020 לחצו כאן