חניה נגישה לרכב גבוה (וואן)

יש

נגישות בספריה לבעלי מוגבלות בניידות

יש

תא שירותים נגישים

יש

שירות ליווי לאדם לקוי ראיה – בתיאום מראש

יש

מערכת הגברה בעמדות שירות מקבלות קהל

יש

עמדות שירות נגישות

יש

ספרים מוקלטים

יש

נאמן נגישות מבנה הסיפריה, לתיאום ובקשות פרטניות: גב' עדי עיוואן

דוא"ל:  lib@eyedu.org.il

טל': 050-9241401