ועדות המועצה ה- 16

רשימת וועדות המועצה קדנציה 16 (נכון ל- 11.6.21)

וועדת הנהלה

מס'

שם

תפקיד

1

אבי הררי

ראש המועצה

2

דרור ריבובסקי

סגן ראש המועצה

3

זיו קמיני

חברה

4

לימור גיל שני

חברה

5

הילה קולט

חברה

6

מי-גל אבינועם

חברה

7

משומר לוי

חבר

8

שיר אידלסון

חברה

9

יוסי אלבז

חבר

10

יוכי פרי

חברה

משתתפים קבועים

מס'

שם

תפקיד

1

עו"ד קרן קדמי

יועמ"ש למועצה

2

שירה שאול

מבקרת המועצה

3

אשר שמע

גזבר המועצה

4

ויקטור אבקסיס

מהנדס המועצה

5

אלי גטר

מנכ"ל המועצה

וועדת מכרזים

מס'

שם

תפקיד

1

לימור גיל שני

יו"ר

2

דרור ריבובסקי

חבר

3

יוסי אלבז

חבר

4

משומר לוי

חבר

5

שיר אידלסון

חברה

משתתפים קבועים

מס'

שם

תפקיד

1

אלי גטר

מנכ"ל המועצה

2

ויקטור אבקסיס

מהנדס המועצה

3

עו"ד קרן קדמי

יועמ"ש למועצה

4

אשר שמע

גזבר המועצה

5

שירה שאול

מבקרת המועצה

וועדה לשירותים חברתיים

מס'

שם

תפקיד

1

מי-גל אבינועם

יו"ר

2

שיר אידלסון

חברה

3

יוכי פרי

חברה

4

יעל רז

חברה

5

חגית זהבי

מנהלת המח' לשירותים חברתיים

6

ענת זדה

חברה

7

8

9.

אילת ניר שטיינר

אסנת מישאל מרגוליס

אודי שרעבי

חברה

חברה

חבר

ועדה למאבק בנגע הסמים

מס'

שם

תפקיד

1

אבי הררי

יו"ר

2

זיו קמיני

חברה

3

מי-גל אבינועם

חברה

4

ד"ר שי פרוכטמן

מנהל מח' חינוך

5

חגית זהבי

מנהלת המח' לשירותים חברתיים

6

אלי בצלאל

מנהל ביה"ס הדסים

7

מיכל רוזנבאום

יו"ר ועד ביה"ס הדסים

8

ליאת ליפסקי

נציגת ציבור

9

אבי שמואל

שוטר קהילתי

10

יעל פרי

חברה

ועדה למיגור אלימות

מס'

שם

תפקיד

1

אבי הררי

יו"ר

2

אלי גטר

מנכ"ל המועצה

3

ד"ר שי פרוכטמן

מנהל מח' חינוך

4

אורן לוי

קב"ט

5

חגית זהבי

מנהלת המח' לשירותים חברתיים

6

חגית זהבי

יועצת לענייני אזרחים ותיקים

7

אבי שמואל

שוטר קהילתי

8

מי-גל אבינועם

חברה

9

זיו קמיני

חברה

10

גליה כהן

עו"ס למניעת אלימות

11

אלי בצלאל

מנהל ביה"ס הדסים

12

מיכל רוזנבאום

יו"ר ועד ביה"ס הדסים

13

ליאת ליפסקי

נציגת ציבור

14

יסמין רובין

חברה

15

יעל פרי

חברה

ועדת ביטחון ופיקוח

מס'

שם

תפקיד

1

דרור ריבובסקי

יו"ר

2

אורן לוי

קב"ט

3

אבי שמואל

שוטר קהילתי

4

רפי מירון

חבר

5

אבי געש חבר

6

גובני אברהם

חבר

7

אילן רוסו

חבר
     
     
     
     

ועדת מל"ח

מס'

שם

תפקיד

1

אבי הררי

יו"ר

2

דרור ריבובסקי

מ"מ היו"ר

3

אורן לוי

קב"ט

4

אלי גטר

מזכיר

5

ד"ר שי פרוכטמן

מנהל מח' חינוך

6

ויקטור אבקסיס

מהנדס המועצה

7

חגית זהבי

מנהלת המח' לשירותים חברתיים

8

רביד שמע

מנהל מח' חזות

ועדת ביקורת

מס'

שם

תפקיד

1

זוהר  אברמוב

יו"ר

2

מיגל אבינועם

חברה

3

יוסי אלבז

חבר

ועדת הנחות

מס'

שם

תפקיד

1

דרור ריבובסקי

יו"ר

2

זוהר אברמוב

חבר

3

חגית זהבי

מנהלת המח' לשירותים חברתיים

4

אשר שמע

גזבר המועצה

5

עו"ד קרן קדמי

יועמ"ש למועצה

6

יוכי עושרי

רכזת הוועדה

ועדת התקשרות

מס'

שם

תפקיד

1

אשר שמע

גזבר המועצה

2

אלי גטר

מזכיר המועצה

3

עו"ד קרן קדמי

יועמ"ש למועצה

ועדת שמות והנצחה

מס'

שם

תפקיד

1

דרור ריבובסקי

יו"ר

2

יוכי פרי

חברה

3

סמדר גל

חברה

4

הילה הרמן

חברה

5

עו"ד רובי גוברין

חבר

6

משומר לוי

חבר

7

יפה עובדיה

חברה

 ועדת תנועה ותמרור

מס'

שם

תפקיד

1

אבי הררי

יו"ר

2

ויקטור אבקסיס

מהנדס המועצה

3

יצחק לירן

יועץ תנועה

4

רונה גרוס

משטרת ישראל

5

דרור ריבובסקי

חבר

6

אבי שמואל

שוטר קהילתי

ועדה למחיקת חובות

מס'

שם

תפקיד

1

דרור ריבובסקי

יו"ר

2

לימור גיל שני

חברה

3

עו"ד קרן קדמי

יועמ"ש המועצה

4

אשר שמע

גזבר המועצה

5

חגית זהבי

מנהלת המח' לשירותים חברתיים

6

יוכי עושרי

מזכירת הוועדה

ועד מנהל הדסים

מס'

שם

תפקיד

1

זיו קמיני

מחזיקת תיק חינוך

2

ד"ר שי פרוכטמן

מנהל מח' חינוך

3

זאב טויטו

מנהל ביה"ס הדסים

ועדת תמיכות

מס'

שם

תפקיד

1

אלי גטר

מזכיר המועצה

2

אשר שמע

גזבר המועצה

3

עו"ד קרן קדמי

יועמ"ש למועצה

ועדה לשימור אתרים

מס'

שם

תפקיד

1

דרור ריבובסקי

יו"ר

2

אפרת פישביין

רכזת הוועדה

3

עדנה רינדה

נציגת "שרונים"

4

ויקטור אבקסיס

מהנדס המועצה

5

הילה קולט

חברה

6

זוהר אברמוב

חבר

7

נציג הוועדה לשימור אתרים

 

 

נציג ציבור מעיינות השרון

מס'

שם

תפקיד

1

רטה ברדוש

חבר

איגוד ערים לתברואה השרון הצפוני

מס'

שם

תפקיד

1

אבנר ראובני

חבר

 

ועדה להקצאת קרקע

מס'

שם

תפקיד

1

אלי גטר

מזכיר המועצה

2

אשר שמע

גזבר המועצה

3

עו"ד קרן קדמי

יועמ"ש למועצה

4

ויקטור אבקסיס

מהנדס המועצה

5

הדר מנטקה

רכזת הוועדה

ועדת מלגות

מס'

שם

תפקיד

1

יוסי אלבז

יו"ר

2

שגיא אשכנזי

חבר

3

משומר לוי

חבר

4

יוכי פרי

חברה

5

רונית זלוף

רכזת הוועדה

נציג ציבור לוועדת בחינה

מס'

שם

תפקיד

1

דודו עמר

חבר

2

דנה פופר 

חברה

ועדת השקעות

מס'

שם

תפקיד

1

אלי גטר

מזכיר המועצה

2

אשר שמע

גזבר המועצה

3

אושרית ספר

מזכירת הוועדה

4

ויקטור אבקסיס

מהנדס המועצה

רשות ניקוז השרון

מס'

שם

תפקיד

1

שגיא אשכנזי

חבר

נציג המועצה ב"שרונים"

מס'

שם

תפקיד

1

אבי הררי

יו"ר

2

דרור ריבובסקי

מ"מ

וועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי

מס'

שם

תפקיד

1

לימור גיל שני

חברה

נציגת המועצה בעסקים קטנים

מס'

שם

תפקיד

1

לימור גיל שני

חברה

 

ועדה לאיכות והגנת הסביבה וחזות המושבה

מס'

שם

תפקיד

1

דרור ריבובסקי

יו"ר

2

הילה קולט

חברה

3

יוסי אלבז

חבר

4

יוכי פרי

חברה

5

משומר לוי

חבר

6

אבי געש

חבר

7

אבנר ראובני

חבר

8

אלי גטר

מזכיר המועצה

9

ליאל קורן

מנהלת מח' תברואה ואיכות הסביבה

10

רביד שמע

מנהל מח' משק

11

דודו עמר

חבר

12

עוז כהן

חבר

ועדת חינוך

מס'

שם

תפקיד

1

זיו קמיני

יו"ר

2

הילה קולט

חברה

3

הילה הרמן

חברה

4

מי-גל אבינועם

חברה

5

שיר אידלסון

חברה

6

ד"ר שי פרוכטמן

מנהל מח' חינוך

7

ענת זדה

חברה

8

ליאת ליפסקי

חברה

9

לימור רוזמרין

חברה

10

שלומית הרץ

חברה

11

אורלי פינקלמן

חברה

12

אנינה דינר

חברה

13

שגיא אשכנזי

חבר

14

יפה עובדיה

חברה

וועדת ערר לארנונה

מס'

שם

תפקיד

1

עו"ד ליאב ברק

יו"ר

2

רו"ח נועם צור

חבר

3

עו"ד חגי הראל

חבר

4

עו"ד ויקטור עטיה

מ"מ

 

הוועדה לפיתוח קשרי קהילה, תרבות ופנאי

מס'

שם

תפקיד

1

שיר אידלסון

יו"ר

2

יוכי פרי

חברה

3

זיו קמיני

חברה

4

מי-גל אבינועם

חברה

5

משומר לוי

חבר

6

יעל רז

חברה

7

הילה קולט

חברה

8

הילה הרמן

חברה

9

משה בבלפור

מנהל המרכז הקהילתי

10

ענת זדה

חברה

 

משתתפים קבועים:

נציגי חינוך ורווחה

נציגי תנועות הנוער

נציגי הנהגת הורים

נציגי מוסדות

ועדת תקשורת והקשר לתושב

מס'

שם

תפקיד

1

הילה קולט

יו"ר

2

דרור ריבובסקי

חבר

3

זיו קמיני

חברה

4

מי-גל אבינועם

חברה

5

לימור גיל שני

חברה

7

אבנר ראובני

חבר

8

אמיר אבן-טוב

חבר

9

אילן שבת

חבר

10

אורן לוי

קב"ט המועצה

11

שיר אידלסון

חברה

 

וועדה להנצחת נרצחי הטרור

מס'

שם

תפקיד

1

אבי הררי

יו"ר

2

דרור ריבובסקי

חבר

3

הילה קולט

חברה

4

זוהר אברמוב

חבר

5

משומר לוי

חבר

6

אביגדור רצבי

חבר

7

בני טיירי

חבר

8

יעקובי עדני

חבר

9

עובדיה דורני

חבר

ועדה לקביעת קריטריונים לתמיכות לשנת 2022

מס'

שם

תפקיד

1

דרור ריבובסקי

חבר

2

שיר אידלסון

 חבר

3

לימור גיל-שני

חבר

4

יוכי פרי

חבר

5

זיו קמיני

חבר

6

יוסי אלבז

חבר

7

זוהר אברמוב

חבר

 

ועדה לתיקון ליקויים

מס'

שם

תפקיד

1

אלי גטר

יו"ר

2

אדר' ויקטור אבקסיס

חבר

3

שי פרוכטמן

חבר

וועדה למניעת אובדנות

מס'

שם

תפקיד

 

אבי הררי

יו"ר הוועדה

 

חגית זהבי

מנהלת המח' לשירותים חברתיים

 

זיו קמיני

חברת מועצה וחברת הוועדה

 

מיגל אבינועם

חברת מועצה וחברת הוועדה

 

ד"ר שי פרוכטמן

מנהל מח' החינוך

 

יעקב איברקן

קב"ס

 

אירית לב-גוז

מנהלת יח' נוער

 

תמר שחר

מנהלת שפ"ח

 

תקווה גולן

עו"ס

 

אורן לוי

קב"ט המועצה ומנהל המוקד

 

אבי שמואל

שוטר קהילתי

 

ירדן אלפו-לוגסי

מפקחת על ייעוץ חינוכי

 

שחר כהן

מנהל אזור

 

אורית מועלם

נציגת היחידה למניעת אובדנות

 

דלית אשורי

נציגת עמותת "אלה" לטיפול בשכול

 

דיקלה ויינמן

מדריכת שפ"י מחוזית