לתשומת לב בעלי העסקים: חוקי העזר מאפשרים למועצה להטיל קנסות בגין עבירות בתחום העסקים:
על פתיחת בית עינוג בערב יום השואה או בערב יום הזיכרון חל קנס של 660 ש”ח.
על אי ציות להוראות הפיקוח בנושאים: שעות פתיחה של בית עסק , שקיפות במכירות , שריפת פסולת ומילוי הוראות ההיתר – 430 ש”ח.
עבירה על חוק צעצועים מסוכנים – 660 ש”ח.
על עבירה של הצגת ופרסום שלט שלא עפ”י התנאים המפורטים בחוק העזר – 660 ש”ח.
על פרסום ושילוט ללא רשיון – 430 ש”ח.
הערה: תקנות אלה לא נועדו להעשיר את קופת הרשות אלא לשפר את איכות החיים במושבה ע”י הרתעה מביצוע העבירות האלה.
לרשימת חוקי עזר הקישו כאן
בקישור שייפתח, יש לבחור "אבן יהודה" ואז מימין ללחוץ על חוקי העזר