חינוך בראש סדר העדיפויות

נושא החינוך ביישוב הוא בראש סדר העדיפויות של המועצה, לא רק כאמירה, אלא זה בא לידי ביטוי גם בתקציב המועצה השוטף והוא מהווה כ-36% מסך התקציב השוטף.

להלן התייחסות להתנהלות המועצה בנושא החינוך ביישוב בכלל ובזמן משבר הקורונה בפרט.

פדגוגיה בצל הקורונה

מדינת ישראל, כמו מרבית מדינות העולם, מתמודדת מזה חודשים רבים בניסיונות לבלום את התפשטות נגיף הקורונה.

כולנו עדים להשלכות שיש לזה על  סדר היום הציבורי והחינוכי ועל החוסן האישי והקהילתי.

החל מחודש מרץ 2020 מערכת החינוך הלאומית והמקומית מחויבת לפעול על פי מתווים מפורטים ונוקשים המשפיעים על אורחות החיים והפדגוגיה במוסדותיה.

אגף החינוך במועצה, יחד עם מנהלי בתי הספר והנהגת ההורים היישובית שותפים לשיח מתמשך, פתוח תוך שקיפות מלאה למתווים השונים ולדרכי היישום שלהם.

מינהלת החינוך היישובית נפגשת לעיתים אחת לשבוע, לצורך עידכונים שוטפים וחשיבה יישובית משותפת וזאת בנוסף למפגשי הנהגות ההורים וצוותי החינוך בבתי הספר.

הרציונל להפעלת מערכת החינוך הישובית

על פי הנחיית משרד החינוך יש לפעול רק על פי המתווים שמפורסמים.

אנו מפעילים את המערכת החינוכית בישוב מתוך חשיבה פדגוגית של מתן מענים לימודיים בנושאים נוספים מ-4 מקצועות הליבה אותם כינס והנחה משרד החינוך במתווי ההפעלה של מערכת החינוך.

מסיבה זו אנו בוחרים בפדגוגיה ולא רק במתן מענה פיזי להגעתם של התלמידים בחמישה ימי לימוד.

העומס המוטל על המנהלים והצוות החינוכי בבנייה ובתכנון של מערכות השעות, מתוך חשיבה פדגוגית הוא עצום.

מצד אחד, ניתן להחליט לשבץ בכל קבוצת לימוד ארבעה אנשי צוות, שילמדו את מקצועות הליבה, בלי קשר להכשרתם המקצועית ומוכנותם, כל זאת  רק כדי להביא את התלמידים לבית הספר, אולם פדגוגית, זה לא נכון.

חשוב לנו להפעיל את המערכת החינוכית באופן שתיתן את המענה הלימודי המיטבי בסיטואציה הקיימת תוך שמירה על בריאותם של התלמידים ואנשי הצוות.

הורים יקרים אנו משתפים אתכם  בקשיים ובמורכבויות השונות שמנהלי בתי הספר וצוותי החינוך מתמודדים איתם בעת בניית המערכות:

🚶‍♂️חוסר בכוח אדם מקצועי  שיוכל להשתלב בהוראה בקבוצת הלמידה (כתוצאה ממדיניות הקפסולות)

🚶‍♂️חוסר בשעות תקן  (שעות תקן = שעות משרד החינוך המאפשרות קליטת מורים).

🚶‍♂️ למידה בקבוצות משמעותה הכפלת השעות שמוקצות לכל כיתה, כלומר אם לכיתה ו מלאה מוקצות 32. שעות לשישה ימים, בלמידה בקבוצות צריך להכפיל את כמות השעות לצורך הגעה פיזית בחמישה ימים.

🚶‍♂️הגבלה במספר הקבוצות שמורה יכול/ה להיחשף אליהן. בשכבות ג'-י"ב מספר הקבוצות הוא 4. ובכיתות א'-ב', 3.

🚶‍♂️הנחיה זו מקשה על שיבוץ מורים מקצועיים בכל אחת מהקבוצות ולכן חייבים להשאיר שעות למידה בזום כדי לא לוותר על מקצועות חשובים כאומנויות, תנ"ך גאוגרפיה ועוד.

🚶‍♂️אין מספיק מרחבי למידה. בבית ספר יש 21 כיתות (כולל ממדים)  ובתקופת הקורונה יש 42 קבוצות.

🚶‍♂️נאסר על בתי הספר לשלב מורי תל"ן במערכת השעות.

🚶‍♂️הפסקות מדורגות והקפדה על מניעת התקהלות במרחבי בית ספר.

🚶‍♂️הסתדרות המורים לא מאפשרת למורים ללמד במתקנים מחוץ לבית הספר ויש קושי בבניה של מערכת שעות שתיתן מענה פדגוגי להחלפות מקצועות במהלך היום ללא פגיעה ברצף השעות.

🚶‍♂️אמנם, משרד החינוך הקצה לבתי הספר שעות הוראה לטובת פיצולי כיתות ג'-ד" ומועצת אבן יהודה הקצתה גם היא עוד 35 שעות סיוע לכל אחד מבתי הספר, אולם לא די בכך כדי להתגבר על כל אותן המגבלות שצוינו לעיל.
גם לו היו יותר שעות, אין אנשי צוות שיקלטו אותן ואין אפשרות לאפשר את השיבוץ על פי מקצוע בשל המגבלות שפורטו.

🚶‍♂️בתי הספר קלטו מספר רב של תומכי הוראה ושל מורים עוזרי חינוך בתחילת השנה מתקציב המועצה והגדילו משרות של מורים קיימים וכל השעות נוצלו עד תום במערכות השעות שכל בית ספר הפיק.

המשמעות 

לאור הרציונל החינוכי אנו מבקשים לקיים למידה איכותית ומקצועית, נבנתה תוכנית הממקסמת את השעות , הצוותים ומצאי הכיתות, כך שילדים לומדים מספר קבוע של ימי לימוד בבית הספר ושאר המקצועות בלמידה מהבית, יש בכך מענה מייטבי המנצל את מלוא השעות שתלמיד נדרש להם בשנת גיל, עם חזרה למרחב לימודים כיתתי וחברתי.

תקציב אגף החינוך

תקציב אגף החינוך במועצה גדל בשנים האחרונות מחלק של – 17% מהתקציב השוטף השנתי של המועצה ל-36%.

תקציב שוטף מיועד להפעלת מוסדות החינוך, לתוכניות חינוכיות ופדגוגיה.
גידול זה בא לידי ביטוי בתוכניות פדגוגיות, בכניסה לניהול עצמי והוספה של תקציבים פדגוגיים לבתי הספר, במתן שעות מועצה לכל בית ספר בהיקף של 35 שעות.

חשוב לזכור שתקציב המועצה מחולק לשני סעפי תקציב.
תקציב שוטף ותקציב פיתוח.

תקציב שוטף

מגיע בעיקר מגביית ארנונה וממשרדי ממשלה ומופנה להשקעה בתושבים ובאיכות החיים,
כגון: חינוך, רווחה, בטחון, נקיון, פנוי אשפה, פנוי גזם, מיחזור, חשמל, גינון, שכר כלל עובדי המועצה וכל הדברים השוטפים.

תקציב פיתוח

תקציב הפיתוח מיועד אך ורק להשקעות ופיתוח פרויקטים בלבד וכולל בתוכו את תקציב הפתוח לשנים הבאות כולל תכנון ובניית אולם ספורט, בית תרבות, קאנטרי קלאב, תכנון בניין מועצה, שדרוג תשתיות מדרכות וכבשים ופיתוח מתחמים חדשים ועוד.

חשוב לזכור שתקציב החינוך נלקח אך ורק מתקציב השוטף ולא ניתן להשתמש מתקציבי הפיתוח שמיועדים לבינוי, תשתיות ופיתוח, לטובת תקציב החינוך, על פי החוק חל איסור להעביר כספים מתקציב פיתוח לתקציב שוטף ולהפך.

יחידת הנוער

🚶‍♂️מאז כניסתה של מנהלת יחידת הנוער נעשה מיפוי , למידה ובניית תוכנית עבודה, אשר הותאמה לימי הקורנה, ומספר רב של אירועים והפעלות יצאו לפועל.

🚶‍♂️לדוגמא ערבי מפגש להורים בנושא התמודדות עם נושאים חברתיים וסמכות הורית, הרצאה בנושא מניות בני הנוער ומניעת פגיעה מינית ועוד.

🚶‍♂️אגף החינוך ממשיך ליזום ולחפש פתרונות להעסקתם של בני הנוער במהלך ימי הקורונה. האגף יזם יחד עם תנועות הנוער את התוכנית ההפגתית אשר יוצאת לדרך בימים אלה ותנוהל על ידי יחידת הנוער.

🚶‍♂️עוד יזם האגף את התוכנית ״ללמוד על החיים מהשכנים ״ אשר מתהווה כעת.

🚶‍♂️אנו פתוחים לרעיונות נוספים שניתן להפעיל במסגרת התו הסגול והנחיות משרדי הבריאות והרווחה.

תוכנית רצפים

🚶‍♂️כחלק מהמעבר לבמנה לימוד שמונה שנתי, א'-ח' – מושם דגש רב לבניית תוכנית פעולה סדורה אשר תיתן מענה מייטבי למעבר לכיתה ט' להדסים.

🚶‍♂️צוותי כיתות ז' משלושת בתי הספר היסודיים עובדים מאז שנה שעברה עם  מרכזי השכבות והמקצועות בחטיבת הביניים הדסים, ובשיתוף המנהלים נבנתה תוכנית רצפים.

🚶‍♂️תוכנית הרצפים של בתי הספר היסודיים וויצו הדסים יצאה  השנה לדרך, מתוך מטרה לראות את התלמיד כבר מכיתה ז' בבתי הספר היסודיים ולציידו בארגז כלים ומיומנויות לימודיות שיאפשרו לו קליטה מיטבית בעוד שנה וחצי בשכבת ט'.

🚶‍♂️ התוכנית נבנתה על ידי אגף החינוך, הפיקוח, מנהל/ת בתי הספר ובשיתוף הרכזות והיועצות.

בינוי לשמונה שנתי

נושא הבינוי מטריד את כולנו. לפי הנחיות משרד החינוך אסור לרשות להתחיל לבנות מוסדות/מבני חינוך מכספי פיתוח ללא קבלת הרשאה תקציבית. רשות שעושה זאת לא תקבל את ההרשאה התקציבית של משרד החינוך ולא יוחזר לה התקציב שהשקיעה.

כידוע, אין תקציב מדינה, דבר המשפיע קשות על כל הרשויות במדינה שאמורות לאכלס שנה הבאה תלמידים בכיתות לימוד.

ראש המועצה פנה באופן אישי אל שרי החינוך והאוצר בבקשה לקדם הרשאה מיידית או לקבל אישור בכתב המאשר למועצה להתחיל לבנות את הכיתות המיועדות לתלמידי שכבת ז'-ח' בבתי הספר היסודיים.
לציין שגם הנהגת הורים שלחה מכתב בנושא לשר החינוך והאוצר.

במקביל, אנו נערכים למתן פתרונות לשכבות אלה בבתי הספר יסודיים לקראת שנה הבאה.

אנו עושים את המיטב, מתוך שיתוף שקיפות ובהתאם לחוק.

העומס הרב שהמערכת חווה מתנקז ברובו למנהלי בית הספר והצוותים העובדים שמאז מרץ משתנים וממציאם את עצמם מחדש מידי יום והכול מתוך אותה תחושת שליחות שהביאה אותם למקצוע.

 

אנא זכרו,

מנהלות מוסדות החינוך נושאות על גביהן אחריות כבדה, גם בצמצום פערים לתלמיד וגם לשמירה על כללי המתווים והתו הסגול. המורות עושות עבודת קודש 24/7 ואנו מודים ומעריכים מאוד את עשיית הצוותים החינוכיים בשנה מורכבת זו.