לשכת ראש המועצה


 

מחלקת פיקוח וביטחון


מבצע חלוקת תווי מזון – 2021


את הטפסים יש לשלוח לכתובת המייל: gvia2@even-yehuda.muni.il

בנוסף ניתן למסור את הטפסים באופן ידני ולאחר תיאום טלפוני במספר : 09-8915040 – יוכי

ממונה על תלונות הציבור


אגף החינוך


 

כוח אדם


 

מחלקת הנדסה


 

ספקים


 

מחלקת גביה


 

בקשות לתמיכה


 

כללי