פרוטוקולי ישיבות המועצה ה-16

2021

  • הקלטת ישיבת מועצה שלא מן המניין מיום 31.08.21 מספר 42.16
  • הפרוטוקול הכתוב יפורסם לאחר אישורו 
  • הקלטת ישיבת מועצה שלא מן המניין מיום 31.08.21 מספר 41.16
  • הפרוטוקול הכתוב יפורסם לאחר אישורו 
  • הקלטת ישיבת מועצה מן המניין מיום 31.08.21 מספר 40.16
  • הפרוטוקול הכתוב יפורסם לאחר אישורו 

2020

ניתן להאזין להקלטת הישיבה החל מדקה 17:39 של ההקלטה מטה של הישיבה שלא מן המניין מספר 21

2019