פרוטוקולי ישיבות המועצה ה-16

2021

  • פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מיום 24.03.21 מספר 34.16 
  • הפרוטוקול הכתוב יפורסם לאחר אישורו בישיבת המועצה הבאה

2020

ניתן להאזין להקלטת הישיבה החל מדקה 17:39 של ההקלטה מטה של הישיבה שלא מן המניין מספר 21

2019