פרטי התקשרות ושעות קבלה


פניות בנושאים כגון: ביקור פקח בנכס, החלפת משלמים, חוזים, ארנונה, עדכון פרטי תשלום, מכתבים והתראות וכו'..

פניות בנושאים כגון : היטלי פיתוח, תכניות בניה, המלצה לטופס 4, היתרים, אישורים לטאבו וכו'..

פניות בנושאים כגון: הנחות, ועדת הנחות, עדכון פרטי תשלום, הסדרים והוראת קבע וכו'..

שעות קבלת הקהל:

ימים: א,ב,ד,ה  08:00-15:00
יום ג' 08:00-14:00 ו 16:30-18:30

מוקד מענה אנושי לגבייה טלפונית  – בטלפון 03-9533345

 

טפסים