טופס קריטריונים ובקשת מלגות 2020-2021

את הטופס יש לשלוח לכתובת המייל:  lishka@even-yehuda.muni.il