שנת הלימודים תשפ״א איננה דומה לאף שנה שנפתחה במערכת החינוך מאז קום המדינה.
בשבוע האחרון פרסם משרד החינוך את המתווים הסופיים לשנת הלימודים בהתייחסות לכל שכבות הגיל בנפרד וביחד.
כחלק מהתוכנית הקים משרד החינוך את אתר ״לומדים בביטחון״ ובו מופיעים כל המתווים וההנחיות.
מתווה פתיחת שנת הלימודים הוא מתווה מניעתי כאשר המטרה היא לאפשר למידה היברידית משלבת בין הגעה פיזית לבית הספר ולמידה מרחוק.
המטרה שלנו היא בניית מערכת חינוכית ולימודית מיטבית עם כח אדם מיטבי ומסתמכת בעיקר על המורים בבתי הספר ועובדים בעלי תואר ראשון ותעודות הוראה.
על פי המתווה מערכת החינוך באבן יהודה בנתה מענים לימודים והתאימה עצמה לאילוצים ולהגבלות ומנגד פיתחה והכשירה את עובדי ההוראה להוראה אפקטיבית מרחוק.

🌹מתווה למידה מקרוב: 🌹

גני הילדים ילמדו שישה ימים מלאים ובמסגרת מלאה. (לא יפוצלו לקבוצות)
כיתות א'-ב' ילמדו חמש שעות ביום בחמישה ימים (מלבד ביום ו)
כיתות ג'-ד' ילמדו במסגרת חצאי כיתות חמש שעות ביום ולמשך חמישה ימים.
כיתות ה'-ז' בבתי הספר היסודיים ילמדו 6 ימים בשבוע:
3 ימים בהגעה פיזית בחצאי כיתות לביהס ועוד שלושה ימים של למידה מרחוק.
חשוב לציין כי על פי המתווה של משרד החינוך ילדי כיתות ה'-ז' ילמדו לפחות יומיים בשבוע.
המועצה וצוות החינוך עשו מאמצים גדולים על מנת לאפשר 3 ימי לימודים בבית הספר.
הוחלט כי צוות החינוכי בויצ"ו הדסים יהיה שותף להערכה של התלמידים בשכבת ז' בשנתיים הקרובות ויעבוד בצמוד למורות השכבות, בכדי לתאם את הגעתם מוכנים לקליטה לבית הספר הדסים.
על מנת להוסיף יום לימודים נוסף לשכבות ה'-ו' -ז' אנו בודקים עם המרכז הקהילתי לפתיחה של יום נוסף בסיבסוד המועצה ובמימון ההורים של פעילות חוגים (במקום תל"ן).
כיתות ח'-יב'- בהדסים ילמדו במתווה של יומיים בשבוע אחד בחצי כיתות ובשבוע שלאחר מכן יגיעו ל-3 ימים. ביתר הימים תתקיים למידה מרחוק.
הלמידה בקבוצות של עד 18 תלמידים תאפשר לנו להגיע לכל תלמיד ולקדם אותו בלמידה פרסונאלית.
בהקשר לתלמידי כיתות יא'-יב' אנו פועלים על פי מתווה הבגרויות של משרד החינוך – כאשר תקציב המועצה משמש את ביה"ס לטובת העשרת התלמידים בשעות נוספות.

🌹פסיכופדגוגיה:🌹

לראשונה הוקם צוות רשותי מלווה של היועצות, השירות הפסיכולוגי, הפיקוח וראש אגף החינוך אשר עובדים בשיתוף לבניית תוכנית פסיכו -פדגוגית. הצוות בונה מענים לנושאים אקטואליים ולתוכניות ייעוציות בבתי הספר.
השירות הפסיכולוגי גדל ומתרחב בשנה זו במטרה לאפשר עוד מענים לתלמידים ברצף כל הגילאים.

🌹מצויינות:🌹

מצויינות- במימון הרשות ובשיתוף הפיקוח והמנהלות ישולבו בשכבת ז' בשלושת בתי הספר היסודי תוכניות מצויינות במדעים ובמתמטיקה בשיתוף עם מכון דוידסון למדע במכון ויצמן.
העובדה כי המורות של ביה"ס הן המעבירות את התחום תאפשר להן לעשות שימוש בחומרים גם ליתר התלמידים בכיתה.
בכל בתי הספר היסודיים תשולב תכנית הדרכה ייחודית לטיפוח מצוינות במהלך השיעורים בשיתוף הפיקוח ואגף מצטיינים.

🌹פיתוח למידה מרחוק:🌹

בהנחיית המועצה והפיקוח כל צוותי ההוראה בבתי הספר עסקו בתקופה האחרונה בהכשרה להוראה מרחוק באמצעות תוכנת 365 ותוכניות למידה מרחוק אחרות.

🌹חינוך מיוחד:🌹

מתוך תפיסה יישובית לאפשר שילוב ומתן מענה לתלמידי החינוך המיוחד, בבית ספר בית אבי נפתחה בשיתוף הפיקוח על החינוך המיוחד והמתי״א כיתה תקשורתית ייחודית לעולים לכיתה א'.
בבית הספר בכר ממשיך לטפח את כיתת החינוך המיוחד בשכבה ג'.
בגני הילדים פועלים 2 גני חינוך מיוחד, גן לוטם וגן יערה. החינוך המיוחד יגיע לכל ימי הלימוד על פי מערכת השעות הרגילה.
תלמידי החינוך המיוחד המשולבים בכיתות יקבלו מענים ייחודים ויגיעו אף הם לבתי הספר!
סייעות משלבות יגיעו עם הילדים לעבודה בבתי הספר בתאם לשעות שתוקצבו.

לסיכום,

אנו חיים במציאות מורכבת בכל התחומים והחזרה לשגרת לימודים כפי שהכרנו תדחה בחודשים רבים.
במציאות המשתנה מדי יום עשינו מאמצים רבים לתת את המענה המיטבי וזאת בנוסף למה שהוגדר במתווי משרד החינוך.
אנו נמשיך לבצע עידכונים תוך כדי שנת הלימודים על מנת למקסם את המשאבים ולתת מענה לכל צורך.