אתר המועצה המקומית מחויב לעמוד בתנאי חוק הנגישות כולל כל המסמכים המפורסמים בו.
 
במהלך השנה האחרונה ועם עליית אתר המועצה החדש לפני כשנה, הונגשו לציבור מאות מסמכים ויש עדיין מספר מסמכים שאינם מונגשים ולכן לא ניתן לפרסם אותם באתר, בכלל זה גם חלק מחוזי ההתקשרות בין המועצה לבין משכ"ל הנחתמים בעקבות החלטות וועדת השלושה.

עד להנגשת כל החוזים והפרוטוקולים ופרסומם באתר ניתן לקבל עותק של מסמך מסוים ע"י פניה אל מנכ"ל המועצה בכתובת המייל:

mankal@even-yehuda.muni.il .

פרוטוקולים ועדות המועצה

 תיאום