• גב' לילך אשכנזי – מזכירת האגף, אחראית היסעים ומנהלת מטה בטיחות בדרכים

אחראית היסעים, מנהלת מטה בטיחות בדרכים

 

 

  • גב' שרה גרינברג – מנהלת הטיפול בפרט

נותנת מענה לצרכי החינוך המיוחד במערכת החינוך באבן יהודה.

 

  • גב' אירית לב גוז – מנהלת יחידת הנוער

 

 

 

 

 

 

 

  • גב' מילי שלף – מנהלת צהרוני בי"ס וקייטנות בית ספר של החגים והחופש