רשימת גנים ציבוריים שכונתיים המיועדים להנגשה במסגרת נגישות למקומות שאינם בניין

שם הגןכתובתסוג הגן
גן ברקןרחוב ברקןשכונתי
גינת רימוניםרחוב הרימוניםשכונתי
גן רימוניםהרימונים פינת  היבוליםשכונתי
גן מכבירחוב מכבישכונתי
גן הזיתרחוב הזיתשכונתי
גן רמת היובלרחוב העצמאותשכונתי
גן שבזירחוב שבזישכונתי
גן מוטקרחוב השלוםשכונתי
גן האגמוןרחוב האגמוןשכונתי
גן ההדריםרחוב רקפותשכונתי
גן באר גניםרחוב באר גניםשכונתי
גינת יערהרחוב יערהשכונתי

 

 

רשימת אתרי משחקים שכונתיים המיועדים להנגשה במסגרת נגישות למקומות שאינם בניין

שם אתר משחקיםכתובתסוג אתר המשחקים
גן ברקןרחוב ברקןשכונתי
גן רימוניםהרימונים פינת  היבוליםשכונתי
גן מכבירחוב מכבישכונתי
גן הזיתרחוב הזיתשכונתי
גן רמת היובלרחוב העצמאותשכונתי
גן שבזירחוב שבזישכונתי
גן מוטקרחוב השלוםשכונתי
גן האגמוןרחוב האגמוןשכונתי
גן ההדריםרחוב רקפותשכונתי
גן באר גניםרחוב באר גניםשכונתי