רשימת גנים ציבוריים שכונתיים קיימים עלפי תקנה 10(ד) בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות מקום ציבורי שאינו בניין)

שם הגן

כתובת

סוג הגן

גן ברקןרחוב ברקןשכונתי
גינת רימוניםרחוב הרימוניםשכונתי
גן רימוניםהרימונים פינת  היבוליםשכונתי
גן מכבירחוב מכבישכונתי
גן הזיתרחוב הזיתשכונתי
גן רמת היובלרחוב העצמאותשכונתי
גן שבזירחוב שבזישכונתי
גן מוטקרחוב השלוםשכונתי
גן האגמוןרחוב האגמוןשכונתי
גן ההדריםרחוב רקפותשכונתי
גן באר גניםרחוב באר גניםשכונתי
גינת יערהרחוב יערהשכונתי

 

רשימת אתרי משחקים שכונתיים קיימים עלפי תקנה 11(ב) בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות מקום ציבורי שאינו בניין)

שם אתר משחקים

כתובת

סוג אתר המשחקים

גן ברקןרחוב ברקןשכונתי
גן רימוניםהרימונים פינת  היבוליםשכונתי
גן מכבירחוב מכבישכונתי
גן הזיתרחוב הזיתשכונתי
גן רמת היובלרחוב העצמאותשכונתי
גן שבזירחוב שבזישכונתי
גן מוטקרחוב השלוםשכונתי
גן האגמוןרחוב האגמוןשכונתי
גן ההדריםרחוב רקפותשכונתי
גן באר גניםרחוב באר גניםשכונתי