תחומי האחריות השירות הפסיכולוגי


השירות הפסיכולוגי חינוכי של אבן יהודה הינו גוף מקצועי, חלק ממחלקת החינוך של המועצה המקומית אבן יהודה. מטרתו לסייע להסתגלותו הלימודית הרגשית והחברתית התקינה של התלמיד, במערכות החינוכיות השונות ולקדם את מערכת החינוך לקראת השגת יעדיה.

לאורך השנים, הפסיכולוגים החינוכיים בשרות היו מעורבים במתן מענה פרטני לילדי הישוב והוריהם: אבחון רגשי ולימודי, טיפול, הדרכות להורים. ברמה המערכתית ניתנו לווי ויעוץ לצוותי החינוך, נערכו סדנאות בחדרי מורים, והתערבויות במקרי חירום. כמו כן היה צוות השרות הפסיכולוגי חינוכי שותף לחשיבה ולקידום מדיניות מחלקת החינוך וכן לפיתוח תהליכים לשיפור הטיפול בפרט.

השירות הפסיכולוגי פועל על פי הגישה הרואה את הפרט כחלק ממכלול מערכות המקיפות אותו – המשפחה, הגן/הכיתה, בית הספר והקהילה. בשנה הקרובה, עקב שינוי במבנה השפ"ח ובהרכב כוח האדם, ינתנו בעיקר מענים מערכתיים למחלקת החינוך ברשות ולמסגרות החינוך. בתקווה כי בעתיד הקרוב נוכל להרחיב את המענה ולתת לווי ויעוץ פסיכולוגי בכל מסגרת חינוכית, למען הילדים ההורים וצוותי החינוך.

הפנייה לפסיכולוג החינוכי נעשית בדרך כלל באמצעות הגננת, מנהל/ת בית הספר, יועצ/ת בית הספר או גורם אחר מהצוות החינוכי. ניתן גם  לפנות ישירות אל מזכירות השירות הפסיכולוגי.

 

פרטי התקשרות ושעות קבלה


  • מנהלת שפ"ח: תמר שחר
  • מזכירה: מיכל קנטור

ימי עבודה: ראשון, שלישי, רביעי

כתובת: רחוב ההסתדרות 18, בבניין מחלקת החינוך, קומת קרקע.
הכניסה בשביל, מימין לכניסה הראשית, בצד הדרומי של המבנה.

דוא"ל: michalk@eyedu.org.il