עם כניסתו לתפקיד ראש המועצה ,הציב מר אבי הררי את נושא החינוך בראש סדר העדיפויות.

ראש המועצה מינה את חברת המועצה זיו קמיני לסגנית ראש המועצה וליו"ר ועדת החינוך.

ראש המועצה החליט על הקמת צוות אשר יכין את תוכנית אב לחינוך, תוכנית שתהווה בסיס לכלל הפעילויות החינוכיות של הישוב בעתיד.

בראש הצוות עמדה סגנית ראש המועצה זיו קמיני והצוות כלל את ד'ר שי פרוכטמן, ראש אגף החינוך, מנהלי בתי הספר, מנהלי מחלקות המועצה הרלוונטיים, יו"ר המרכז הקהילתי, עובדי המועצה הרלוונטיים והנהגות ההורים.

לצוות גויסו מומחים בתחום החינוך ד"ר שחף גל, ד"ר צבי לירז ומומחים נוספים.

בחודש יוני 2019 ובהתאם להנחיית משרד החינוך נערך כנס ישובי בבית יחיאל בנוכחות ראש המועצה ,אבי
הררי, סגנית ראש המועצה ומחזיקת תיק החינוך, זיו קמיני, ד"ר שי פרוכטמן, מנהל מחלקת חינוך, ד"ר שחף
גל, ד"ר תמי זיטלני, יועצת באגף מחקר ופיתוח )מו"פ(, מנהלי בתי הספר, נציגי הנהגות הורים של כל בתי
הספר, הורים לתלמידי בתי הספר וגני הילדים ותושבים.
בכנס הוצגו היתרונות והחסרונות של כל חלופה ובסיום הכנס נערכה הצבעה בין כל המשתתפים ונבחרה
חלופה 1 , מעבר לתוכנית שמונה שנתי, ברוב קולות.
לאחר קבלת האישור של משתתפי הכנס ושל משרד החינוך הוקמה מינהלת חינוך בהשתתפות כל הנוגעים
בדבר כולל הנהגות ההורים של בתי הספר.
בחודש נובמבר 2020 החלה המינהלת את עבודתה לבנות תוכנית ייחודית לשכבות ז'-ח' שתהיה מבוססת
על עקרונות פדגוגיים של המאה ה- 21 – תוכנית פמ"ע – פדגוגיה מוטת עתיד, תוך התמקדות בארבעה
נושאים מרכזיים:
בשנת הלימודים תשפ"א צויין רגע היסטורי למועצה, למושבה ולתושבים, לראשונה, ילדי כיתות ז' ממשיכים ללמוד בבתי הספר היסודיים ביישוב כחלק מהמעבר המבורך והחשוב עליו עמלנו כל כך קשה, תוכנית 8 שנתי.
השינוי ההיסטורי הוא חלק בלתי נפרד מהמהפכה שבוצעה ביישוב בתחום החינוך. 
 
לצד זאת, התבצעו שינויים בתקציב המועצה ותקציב החינוך גדל משמעותית ומהווה כשליש מסך כל תקציב הרשות המקומית ובכל שנה ממשיך לצמוח בכ- 1,000,000 ש"ח.
יחד ובשיתוף פעולה עם הנהגות ההורים, צוותי חינוך, מתנדבים ופעילים וליווי צמוד של משרד החינוך, נבנו תוכניות פדגוגיות חדשות כשהמרכזית בהן, מעבר לתוכנית החדשה א'-ח', על מנת שתיושם בצורה הטובה ביותר למען היישוב שלנו וילדינו.
 
לקריאת התוכנית בהרחבה ליחצו כאן
ילדים הולכים לבית הספר