גני טרום טרום וטרום חובה

גן רחוב גננת סייעת  סייעת שנייה טלפון מידע
גן ”נרקיס”  רחוב השלום אפרת גרוסמן אורלין לוי יילנה דרשבסקי 09-8997390 קולט ילדים מאזור דרום מזרח המושבה. 
גן ”חצב” רחוב האלה טלי כחילה גינת סלמון רונית גדסי 09-8917231 קולט את ילדי החלק הצפוני של המושבה. 
גן "צבר" רחוב האלון ירדן גרינפלד שני עדני סיון שלום 09-8997252 קולט את ילדי מערב ומרכז המושבה. 
גן "אדמונית" רחוב העצמאות ירדן מויאל 'לינוי חג'אג   09-7713569 קולט את ילדי מערב ומרכז המושבה. 
גן "סחלב" רחוב הדודאים 8 לילך בלזברג אתי קקון יילנה דרשבסקי 09-8998837 קולט ילדים ממזרח ומרכז המושבה
גן "רותם" רחוב המתמיד רינה יפעי אביגיל צפר   09-8998180 ממלכתי דתי - קולט ילדים מכל המושבה. 
גן "נופר" רחוב השרון אביטל עזר שרונה אוזמו אורנה כתר 09-8998296 קולט ילדים מהחלק המערבי של המושבה. 
גן "חמניה"   בת אל אורלי סופיר מיטל יצחקי שמעוני 09-8626244  
גן "תמר"   טל סער שרית לוי צילה ניסים 09-8356765  
גן "יסמין" רחוב השרון