בוקר: 

בימים א', ב', ג', ה': 8:30-12:00 
ביום ו': 8:30-12:30 


אחה"צ: 

בימים א', ג': 16:00-19:00 
ביום ה': 16:00-20:00 

 

אנא הגיעו 10 דקות לפני שעת הסגירה.