לימור גיל שני

סיעת לי - יו"ר

נייד:052-7003636 
דוא"ל: limorgilshani@gmail.com

 

יפה עובדיה

חברה 
נייד: 054-6677805
דוא"ל: yaffa.ovadia@gmail.com

 

דרור ריבובסקי

סיעת לי - חבר
050-6311504
דוא"ל: dror.ribo@bezeqint.net

 

עוז כהן

סיעת לי - חבר 
נייד: 052-8989749 
דוא"ל: ozcohen9@gmail.com

 

יוסי אלבז

נייד: 054-4738406
דוא"ל: aryoscs@bezeqint.net