עוז כהן  

חבר מועצה - יו"ר
נייד: 052-8989749
דוא"ל: ozcohen9@gmail.com

 

רחל עבדה - מזכירה

טלפון: 09-8979789 
נייד: 050-6996576
פקס: 09-8997978
דוא"ל: abada_r@netvision.net.il

 

אבנר ראובני

סיעת לי - חבר
נייד: 052-6076688 
טלפון: 09-8996389
דוא"ל: avnerreu@gmail.com

 

פרידה דרוק 
טלפון: 09-8919232 
נייד: 050-4052829
דוא"ל: fridadruk@gmail.com 

 

שי זכריה 
נייד: 052-2325900 
טלפון: 09-8991786
דוא"ל: samuraishay@gmail.com 

 

אסף פיליפ

סיעת הצעירים, חבר
נייד: 050-9765006
דוא"ל: Assaf.philip@gmail.com

 

גולדי סימון 

סיעת הצעירים, חברה
נייד:052-3542135
דוא"ל: zesale@yhoo.com

 

קובי אשכנזי 
נייד: 050-3076006
דוא"ל: kobiosnut@gmail.com

 

יוסי רובין 

נייד: 050-8995647
טלפון: 09-8996090
דוא"ל: Rubin90@inter.net.il

  

יפה עובדיה 

חברה 
נייד: 054-6677805
דוא"ל: yaffa.ovadia@gmail.com

 

ציון סוקי

חבר
נייד: 052-3332915
דוא"ל: zionsuky@techenergy.co.il

 

רפי מרון

סיעת המושבה שלנו חבר
ת.ד. 1674 
נייד: 050-2777690
דוא"ל: rafi@samlaw.co.il

 

אבי געש

חבר
נייד: 052-3365916