הצעת מחיר למכירת מגרש בחלקה 162 בגוש 8014.docx.pdf