סמל

טלפון גן

גן

גננת

סייעת

כתובת

569368

7461759

יערה 3-4 חנ"מ

עדי בינשטוק

אורנה צאירי

מכבי 4

571760

8849809

לוטם 5-6 חנ"מ

חן חכמון

עפרה יעקב

השרון 67