ועדת השלושה, פרוטוקול מיום 13.5.19, מכרז אספקה והתקנה מתקני משחק,ספורט,ריהוט רחוב,סככה, משכל.pdf