על פי הוראת משרד הפנים מבוטלת הועדה ונקבע כי ועדת תמיכות תהיה מורכבת מהיועצת המשפטית , הגזבר והמזכיר .
לפני כשנה גבשה הועדה תבחינים ( קריטריונים ) לתמיכה שפורמו ברבים . הגופים שבקשו תמיכה נבחנו על פי התבחינים והחלו לקבל תקצוב.

להורדת טופס תמיכות הקישו כאן 

אלי גטר - מזכיר

טלפון: 09-8915002
טלפון: 09-8997315
נייד: 050-5545415 
דוא"ל: geter@even-yehuda.muni.il

 

אשר שמע - גזבר 

טלפון: 09-8915006
טלפון: 09-8996584
נייד: 050-5905009
דוא"ל: gizbarut@even-yehuda.muni.il

 

עו”ד חיה גוגיג - יועצת משפטית 

החלוצים 6 נתניה 
טלפון: 09-8337878
טלפון: 09-8615878
נייד: 054-4381715
דוא"ל: gugig@netvision.net.il