חברי הועד:

  • אבי הררי - יו”ר
  • אלי גטר - מזכיר
  • שמשון זכריה - קב"ט
  • ראשי המכלולים