קישור לאתר רישום גני ילדים וכיתה א:

https://www.eprsys.co.il/EPRPayments/hin/entery1?rshut=1170

 

חוברת רישום תשפא.pdf

טופס ערעור לגן או לביס.pdf

טופס ויתור סודיות.pdf

חוברת רישום למשרד החינוך כיתה א.pdf