אבי הררי  

סיעת לי יו”ר  
ת. ד. 2839 חצב 6 
טלפון: 09-8998527
טלפון: 09-8998642
נייד: 052-6678778
דוא"ל: lishka@even-yehuda.muni.il

 

מ"מ שרונים


עו"ד יול ברדוש 

סיעת לי - יו"ר
נייד: 054-4583099
דוא"ל: bardos@bmalegal.co.il


דרור ריבובסקי

סיעת לי - חבר
נייד: 050-6311504
דוא"ל: dror.ribo@bezeqint.net