גנים ממלכתי דתי
גן רחוב גננת סייעת  טלפון מידע
גן "רותם" רחוב המתמיד חן אילוז שירית רמתי מדר 09-8998180 ממלכתי דתי - קולט ילדים מכל המושבה. 
ריחן" רחוב המתמיד זהבה כתר אתי אשרם 09-8911353 גן ממלכתי-דתי לכל ילדי המושבה