סמל

טלפון גן

גן

גננת

סייעת

סייעת שניה

כתובת

203232

8911353

ריחן4-5

חן אילוז

גינת חן

 

המתמיד 2

203208

8998180

רותם 3-4

רינה יפעי

אביגיל צפר

יעל בן יוסף

המתמיד 2