סמל

טלפון גן

גן

גננת

סייעת

סייעת שניה

כתובת

203208

8911353

ריחן 4-5

חן אילוז

גינת חן

 

המחתרת 56

203232

8998180

רותם 3-4

רינה יפעי

אתי אשרם

יעל בן יוסף

המחתרת 57