הורים וילדים יקרים,

בשנתיים האחרונות, חל שינוי גדול ומשמעותי לטובה בכל נושא החינוך של ילדי המושבה. הדבר מתבטא בהגדלת תקציבים והפניית משאבים רבים, השקעות בתחום הפדגוגי ובתשתיות לטובת החינוך. מנהלת החינוך בה שותפים מחלקת החינוך, המפקחות והנהגות ההורים פועלת בשיתוף פעולה הדוק ופורה והתוצאות החיוביות נראות בהישגים ובהצלחות של ילדינו. אנו ממשיכים כל העת לשפר, לשדרג ולהתקדם. השנה נתחיל בפרויקט חדש נוסף. בהמשך לתוכנית האב לחינוך, הגיע שלב היישום הראשון, ייחודיות בית ספרית במרחב חינוכי אחד.

פרויקט חדשני זה, הינו נדבך נוסף במגוון האפשרויות הרב שמחלקת החינוך מציעה לטובת ילדינו. אנו במועצה המקומית אבן יהודה, רואים בילדי המושבה, את המשאב האנושי החשוב והיקר ביותר לכולנו.

גני הילדים ובתי הספר אינם רק מסגרת לימודית, אלא, בית חינוך עוטף ומחבק בו מוענקים לילדינו בראשית דרכם כלים חשובים בנוסף לחינוך: כישורי חיים, מיומנויות שונות ומגוונות, כלים חברתיים ועוד. 

אנו פועלים כל העת ועושים כל שנדרש במטרה להתמקצע ולהתחדש. אבן יהודה התקבלה לתכנית במלואה כבר בשנה הזו בשל מוכנות המועצה.

חשוב לציין, כי ייחודיות בתי הספר אינם באים על חשבון חתירה למצוינות ולהצלחה אלא מחזקים אותם. התכנית תפחית את התחרותיות ותקנה לה מאפיינים חיובים של שיתוף ושקיפות. אחד מאבני היסוד של התכנית היא שיתוף ושילוב קהילה, הן ברמת היישוב והן ברמת בתי הספר והנהגות ההורים.

בתי הספר הסכימו על קוד אתי מכבד ומשתף ותהליכי הבחירה והשיבוץ יעשו בהתאם לנהלים ברורים. התכנית נבנתה, מבוקרת ומתעדכנת בהנחייה של משרד החינוך, הפיקוח וייעוץ מקצועי אקדמי.

אני מבקש להודות לעובדי מחלקת החינוך,למנהלת המחוז, למפקחות, למנהלי בתי הספר, לחברי המנהלת, לכל פעילי החינוך והנהגות ההורים וקורא לכל ההורים להגיע לימי החשיפה בבתי הספר ולאחר מכן להירשם.

יחד בכוחות משותפים נעשה ונצליח,

בהצלחה לכולנו,

אבי הררי
ראש המועצה

להתחלת תהליך הבחירה לחצו כאן