כללי

תכנית ייחודיות בית ספרית במרחב חינוכי אחד פותחת בפני הורי ותלמידי אבן יהודה אפשרות לבחירה בבית ספר (לכיתה א') 

תקופת הרישום היא החל מיום ראשון 13 מרץ 2016 (ג' אדר ב')  ועד יום חמישי 24 מרץ 2016 (יד' אדר ב') 

לאחר מועד זה לא תהיה אפשרות להירשם באמצעות האינטרנט, המאחרים ישובצו על בסיס מקום פנוי 

הנכם מתבקשים לציין שתי עדיפויות לשני בתי ספר המתאימים לכם

 

מהלך הרישום והבחירה:

 1. יש להיכנס לקישור הזה
 2. יש לאמת פרטים אישיים של המועמד לכיתה א׳, ילד והוריו 
 3. יש לסמן בית ספר בעדיפות ראשונה
 4. יש לסמן בית ספר בעדיפות שנייה
 5. לאחר האישור לא ניתן לשנות, להירשם שנית או לעדכן, הקפידו לבדוק לפני אישור
 6. יש לאשר את מכלול הבחירה

לתשומת לב

 1. תהליך הרישום הינו בקשה ולא שיבוץ
 2. השיבוץ לביה"ס יעשה ע"י מינהלת ה"בחירה המבוקרת" 
 3. תהליך השיבוץ יהיה שקוף, מתוקשב, ותנהל אותו ועדה ייעודית באגף החינוך בבקרת הפיקוח כנדרש בנהלים
 4. מכתבי השיבוץ לבית הספר יישלחו ע"י מחלקת החינוך עד אמצע חודש מאי
 5. השיבוץ לכיתות בבית ספר  - על בסיס שיקולי חברתיים, איזון בנים בנות ושיקולים פדגוגיים – ייעשה על ידי יועצות בתי הספר בהתייעצות עם הגנים  
 6. לאחר קבלת הודעת השיבוץ (במהלך מאי) יהיה ניתן תוך שבועיים לערער על השיבוץ  
 7. ילדים שיירשמו לאחר תום תקופת הרישום, ישובצו על בסיס מקום פנוי באחד מבתיה"ס ולא בהכרח עפ"י הדרוג 
 8. תהליך הגשת ערר: מועד הגשת ערר – לא יאוחר מתאריך  31.5.15 או שבועיים אחרי משלוח ההודעות, המאוחר מהם, בקשות שיוגשו לאחר מועד זה, יידונו בנפרד. אפשר יהיה להגיש ערר אחד בלבד על השיבוץ בביה"ס. להלן טופס הערעור:

טופס ערעור על שיבוצים