הורים יקרים, 

"חינוך טוב הוא הבטחה גדולה. הוא הפעילות הייחודית לבני האדם, שמחריגה אותם מן הטבע הראשוני אל הוויה אוטונומית ותרבותית, והוא הגורם המכריע בהגשמת יכולות אישיותיות והזדמנויות חברתיות לכדי חיים מלאים, מספקים וראויים... למען מימוש הפוטנציאל האישי, עיצוב דמותנו כבני אדם והענקת תוכן, כיוון וסגנון לחיינו" (נמרוד אלוני בספרו "חינוך טוב"). 

מטרתנו להבטיח חינוך טוב ולבסס מערכת חינוכית מיטבית המאפשרת מימוש הפוטנציאל האישי,  

התחשבות בכישורים, ברצונות ובצרכים של כל תלמיד ותלמיד ובמקביל - שמירה על איזון בין בתי הספר ושוויון הזדמנויות לכולם. 

אנו רואים את אבן יהודה כמרחב חינוכי אחד המאפשר מגוון אפשרויות ע"י פיתוח והעמקת הייחודיות של בתי הספר ויצירת שותפות במרחב החינוכי. 

הצוותים החינוכיים והנהגות ההורים בבתי הספר נערכו למהלך, תוך השקעת מחשבה ופיתחו ייחודיות המאפיינת אותם ברוח חזון בית הספר. מנהלי בתי הספר הסכימו על קוד אתי העוסק בכבוד הדדי, תחרות מכבדת ושיתוף פעולה בין בתיה"ס.  

יחד עם פיתוח הייחודיות, אנו שמחים לבשר כי לראשונה פועל באבן יהודה מודל של בחירה מבוקרת המאפשר להורים לבחור את בית הספר בו ילמד ילדם. בעת הרישום לכיתה א' תתבקשו לבחור שני בתי ספר המשקפים ביותר את תפיסתכם באשר לחינוך הטוב לילדכם. 

בכוונתנו להענות לבקשות ולצרכים של כל התלמידים, באופן מאוזן ומכבד, הניסיון שנצבר בתכנית הבחירה של משרד החינוך מעיד על שיעור גבוה מאד של הענות לבקשות.  

הנכם מוזמנים להגיע לביקור בבתי הספר, במהלך הימים הפתוחים ולערוך היכרות עם הייחודיות הבית ספרית ועם הנהלת ביה"ס. 
 

בהוקרה ובהערכה לעושים את המלאכה, 

ובברכת הצלחה רבה לכולנו, 

סימי פרץ 
מנהלת מחלקת החינוך