השירות הפסיכולוגי חינוכי של אבן יהודה הינו גוף מקצועי, חלק ממחלקת החינוך ברשות.
השרות הפסיכולוגי חינוכי, עובד עפ"יקריטריונים מקצועיים בהתאם למדיניות שפ"י (שרות פסיכולוגי ייעוצי) שהינו יחידת מטה במשרד החינוך.
למי ניתן השירות: השרות ניתן למחלקת חינוך, למערכות החינוך, לילדי היישוב ולהוריהם

ברמה המערכתית, השירות ניתן לצוותי החינוך ביישוב, בתיאום ובשיתוף גורמי הדרכה של משרד החינוך. 
השירות מעורבבחשיבה ובעבודה קהילתית, בפיתוח תהליכים מחוללי שינוי לשיפור הטיפול בפרט. מעורבות זו כללה לאורך השנים השתתפות והובלת תהליכים בוועדות היגוי חינוכיות לרבות תכנית האב החינוכית יישובית, ובהדרכת מחנכי היישוב בגיל הרך ובבית הספר.

ברמת הפרט, הצוות נותן שרות על בסיס קבוע, לבתי הספר, גני טרום חובה וחובה המוכרים רשמית בישוב. שרות זה כולל,הדרכה ויעוץ לצוותי החינוך, הערכה, אבחון והתערבות טיפוליתל ילדים בבתי הספר ובגני הילדים והדרכה וליווי להוריהם. מתוך חשיבה ייעודית, במגמה לתרום לגישור פערים חברתיים ואקדמיים, ניתנת עדיפות לילדים בסיכון או ילדים בעלי צרכים מיוחדים. וכן ניתן שרות לכלל המסגרות החינוכיות ביישוב, במסגרת ועדות סטטוטוריות, מקרי חירום,  התערבויות במעברים ופרויקטים ייחודים המתקיימים מעת לעת. השרות הפסיכולוגי מקיים מפגשי הרצאות להורים ע"פ הצורך והביקוש.

השרות מקיים שיתוף פעולה עם אוניברסיטאות ומכללות לטיפול הבעתי כמו אומנות ותנועה. מטפלים במגוון תחומי הבעה, נותנים טיפול רגשי פרטני וקבוצתי בבתי הספר, תחת הדרכה ופיקוח של השרות הפסיכולוגי חינוכי. השנה נפתח פרויקט דלת פתוחה המאפשר קבל הדרכת הורים בפניה ישירה לשרות של כל ההורים המתגוררים ביישוב.

על מנת לענות על צרכים שאינם נכללים בסל השירותים הבסיסי, אנו מקווים לפתוח במהלך השנה שרות פסיכולוגי משלים אשר יספק שרותי יעוץ והדרכה, אבחון וטיפול בתשלום מופחת ובפיקוח מקצועי.

 

איך פונים? 
דרך המסגרת החינוכית: מנהלת הגן או יועצת ביה"ס יפנו אתכם לפסיכולוג . המסגרת. מספרי הטלפון הישירים של הפסיכולוגים מפורטים למטה.

פניה ישירה דרך פרויקט "דלת פתוחה" למייל: deletpt@gmail.com או לטל: 098915037

כרגע נוצלו כל שעות הפרויקט. במידה ונקבל שעות נוספות, נודיע על פתיחה מחודשת של הרישום לפרויקט. הורים שנרשמו ברשימת המתנה, פרטיהם נשמרו.

 

צוות השרות הפסיכולוגי-חינוכי:

מנהלת - עדי רוט אסף 

טלפון: 09-8915043
דוא"ל: psychology.even.yehuda@gmail.com

 

מזכירה: מיכל קנטור

טלפון: 09-8915013
ימי עבודה: ראשון, שלישי, רביעי

 

ביסו מרסלה – פסיכולוגית חינוכית

טלפון:09-8915013/37


הלפרין ליה – פסיכולוגית חינוכית

 טלפון: 09-8915013/37

 

זוהר שמעון – פסיכולוג חינוכי

טלפון: 09-8915013/37

 

רקובר שלי – פסיכולוגית חינוכית

טלפון: 09-8915013/37

 

שעות פעילות: ימים א'-ה' בין 8:00-15:00. בתאום מראש.

דלת פתוחה: בתום שעות הפעילות.

כתובת: רחוב ההסתדרות 18, בבניין מחלקת החינוך, קומת קרקע. 
הכניסה בשביל, מימין לכניסה הראשית, בצד הדרומי של המבנה.

דוא"ל: psychology.even.yehuda@gmail.com