המועצה החדשה בראשות אבי הררי מתרעננת בחברי וועדות חדשים, בוועדות חדשות ובעשייה רבה.

הוועדות השונות הן המסגרת בה ממקדת המועצה את עבודתה. זהו למעשה הפורום הציבורי המקצועי של הרשות המקומית. הזירה שבה נפגשים נבחרי הציבור יחד עם חברי ההנהלה והדרגים המקצועיים הבכירים ברשות ושומעים את המומחים והיועצים השונים, וכולם מטכסים עצה עם נציגים הנוגעים לעניין.