אחראית חינוך מיוחד במועצה: שרה גרינברג 054-5747535